Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. doc

Δες τη θεωρία:

Για να βρεις τη φωνή του ρήματος πρέπει να το μεταφέρεις στο α' ενικό πρόσωπο του ενεστώτα (εγώ τώρα...).
ρήμα φωνή
εκδικήθηκα
έχει τρανταχτεί
τηλεφώνησε
χόρευε
προσβληθήκαμε
χτένισα
χτενιζόμαστε
γράφτηκα
διακρίνεις
τελειώσαμε