3η άΆσκηση στο σημείο στίξης "κόμμα" αρχείο

Κάνε κλικ δίπλα στη λέξη που νομίζεις ότι δεξιά της πρέπει να υπάρχει κόμμα. Θα πρέπει να βρεις 17 κόμματα.

Με βάση τη μορφή τους ο Νικόλαος Πολίτης κατέταξε τα δημοτικά τραγούδια σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τα καθαρώς λυρικά ή εκείνα δηλαδή που τον την ουσία τους αποτελεί η έκφραση του συναισθήματος ( θαυμασμός) και β) τα επικολυρικά ή εκείνα δηλαδή που κύριο σκοπό τους έχουν να μας με τρόπο μια μια ένα μύθο. Πυρήνας δηλαδή των τραγουδιών της κατηγορίας αυτής είναι η διήγηση. Τα διηγηματικά αυτά τραγούδια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε όσα αναφέρονται γενικά στη δημόσια ζωή ( θρήνοι για την άλωση πόλεων κ.λπ.), σε όσα αναφέρονται σε εκδηλώσεις και συνήθειες της ιδιωτικής ζωής (της της αγάπης κ.λπ.) και τέλος στις παραλογές.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός