6η άσκηση στο σημείο στίξης "κόμμα" αρχείο

Κάνε κλικ δίπλα στη λέξη που νομίζεις ότι δεξιά της πρέπει να υπάρχει κόμμα. Θα πρέπει να βρεις 13 κόμματα.

Όταν πέθανε ο το Βυζάντιο είχε θριαμβεύσει στα πεδία των μαχών. σύντομα παρουσιάστηκαν σύννεφα στον ορίζοντα. Παρόλα αυτά η βυζαντινή κυβέρνηση παραμέλησε τον διέλυσε σταδιακά τα θέματα και τους θεματικούς αντικατέστησε την υποχρεωτική θητεία. Για να αυξηθούν τα έσοδα του επιβλήθηκαν νέοι φόροι οι οποίοι προκάλεσαν κοινωνικές αναταραχές. Στην εμφανίστηκαν οι τουρκικό φύλο που στη μάχη του κοντά στη λίμνη Βαν της Αρμενίας συνέτριψε τα μισθοφορικά στρατεύματα του Βυζαντίου. Η έλλειψη πειθαρχίας και ηθικού ήταν οι κυριότεροι παράγοντες της ήττας. Συνολικά τα που μεσολαβούν ανάμεσα στον θάνατο του Βασιλείου Β΄ και την άνοδο στον θρόνο της δυναστείας των αποτελούν μια κρίσιμη και μεταβατική μια φάση στασιμότητας και υποχώρησης της βυζαντινής δύναμης.
Πηγή: Σχολικό βιβλίο ιστορίας.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός