Άσκηση στα μονόπτωτα και στα δίπτωτα ρήματα doc

Στις παρακάτω προτάσεις σου δίνονται τα αντικείμενα. Προσπάθησε να καταλάβεις, κάνοντας τις απαραίτητες ερωτήσεις, αν το ρήμα της πρότασης είναι μονόπτωτο ή δίπτωτο.

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός