Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων. doc

Μου ανακοίνωσε ότι πρέπει να φύγει.

Ήθελε να μάθει πόσο κάνει το εισιτήριο.

Μας απαγόρευσαν να παίζουμε μπάλα στο διάλειμμα μήπως κτυπήσουμε κάποιο συμμαθητή μας.

Πόσο βαριέμαι να διαβάζω και να λύνω ασκήσεις.

Ούτε ποιος ήταν κατάλαβε ούτε τι ζητούσε.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός