Άσκηση στις μετοχές σε -όμενος ή -ωμένος

προηγούμενη
Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας από την αναδυόμενη λίστα
Σήμερα ήμουν πολύ αγχμένος στο σχολείο.
Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τις αλλοιμένες τροφές!
Πήγαμε με τους φίλους μου στα συγκρουμενα.
Η δουλειά είναι εθελοντική και όχι αμειβμενη.
Ελένη, τοποθέτησε τα ρούχα σου διπλμένα στο συρτάρι!
Δε θέλω να τα δω ανακατμένα, όπως την προηγούμενα φορά.
Οι αμυνμενοι άντεξαν την πολιορκία ένα μήνα.
Δε βγάζω άκρη από τα γραφμενά του.
Παρόλο που ήμασταν ενημερμένοι δε το αντιμετωπίσαμε σωστά το θέμα.
Επιλέξτε από την αναδυμενη λίστα.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός