Ορθογραφία των μετοχών σε -οντας/ώντας και σε -μένος/-μμένος

επόμενη
Να συμπληρώσεις τα κενά επιλέγοντας την απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
Πήγαινε στο σχολείο τρέχντας και γελντας. Ήταν πολύ χαρούενη.
Πήρε μερικά από τα κοένα ξύλα και τα έριξε πάνω στα αναένα κάρβουνα.
Πηγαίνντας για το σπίτι περνώ από ένα ερειπωένο και εγκαταλειένο κτίριο που ο νοικοκύρης του είναι θαένος εδώ και χρόνια.
Τρώγντας ψωμί αλειένο με μέλι και πίνντας γάλα, θα γίνεις γεροδεένο παιδί.
Οι τοίχοι των σπιτιών είναι λερωένοι και γραένοι με συνθήματα
Ανεβαίναμε το δρόμο τραγουδντας όλοι μαζί και κτυπντας τα πόδια.
Στη συνέχεια θα ρίξετε πάνω στις τις κοένες πατάτες το τριένο τυρί, το στυένο λεμόνι.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός