Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των επιθέτων -σε ων/ονας, -ων, -ον και των επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον άσκηση

Οι αγνώμ (αγνώμων -ων -ονεικ) αποτελούν κακό παράδειγμα για όσους θέλουν να ευεργετήσουν κάποιον.
Η διαμάχη των αυτοχθ (αυτόχθων -ων -ον εικ) με τους ετερόχθ (ετερόχθων -ων -ον εικ) απασχόλησε την κοινή γνώμη.
Άνδρες και γυναίκες έχουν ριχτεί σε ένα ατέρμ (ατέρμων -ων -ον εικ) αγώνα απόκτησης υλικών αγαθών.
Παρά την ανάπτυξη των επιστημών οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι δεισιδαίμ (δεισιδαίμων -ων -ον εικ)
Δεν το πιστεύω ότι η Ελένη είναι τόσο ισχυρογνώμ (ισχυρογνώμων -ων -ον) χαρακτήρας.
Πολλές ήταν οι επιτυχ (επιτυχών, -ούσα, -όν) μαθήτριες στις φετινές εξετάσεις.
Δεν είναι σωστό να δίνουμε τα στοιχεία μας στον πρώτο τυχ (τυχών, -ούσα, -όν) περαστικό.
Στην εκδήλωση ήταν παρ (παρών, -ούσα, -όν) όλες οι γυναίκες του συλλόγου.
Χτύπησε ο φίλος μου με το μηχανάκι και τον πήγαν στα επείγ (επείγων, -ουσα, -ον εικ) περιστατικά.
Ελένη, πρέπει να υπογράψεις εκεί που γράφει «η δηλ» (δηλών, -ούσα, -όν).


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός