Εντόπισε στις παρακάτω προτάσεις γραπτού λόγου αν χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος το τελικό ν doc

Βρες τη σωστή απάντηση.

 

 

 

© Γιάννης Παπαθανασίου – Ελληνικός Πολιτισμός