Να βρεις σε ποια χρονική βαθμίδα ανήκουν τα παρακάτω ρήματα

τρέχω
έχω τρομάξει
θα γελάσω
είχα βάψει
μιλούσα
θα έχω ζυμώσει
χάρηκα
θα ακούω