Να ταιριάξεις τους τύπους των ρημάτων με τον κατάλληλο χρόνο doc

τρέχω
έχω τρομάξει
θα γελάσω
είχα βάψει
μιλούσα
θα έχω ζυμώσει
χάρηκα
θα ακούω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός