Να ταιριάξεις τους τύπους των ρημάτων με τον κατάλληλο χρόνο

τρέχω
έχω τρομάξει
θα γελάσω
είχα βάψει
μιλούσα
θα έχω ζυμώσει
χάρηκα
θα ακούω