ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕIΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ


 

4. Αθήνα: Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία

5. Αθήνα: Πορεία προς τη δημοκρατία

Προτείνεται ενιαία διδασκαλία των δύο ενοτήτων, με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:

Τα πολιτειακά όργανα του αθηναϊκού αριστοκρατικού πολιτεύματος, σ. 50

Τα κοινωνικά προβλήματα στην Αθήνα του 7ου αι. π.Χ. και η πορεία προς την επίλυσή τους, σσ. 50, 51

Κυλώνειο άγος, νόμοι του Δράκοντα, σ. 51

Τα μέτρα του Σόλωνα: Σεισάχθεια και αλλαγές στο πολίτευμα, σ. 52

Η τυραννίδα του Πεισίστρατου, σσ. 52-53

Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, σ. 53

Υποστηρικτικό υλικό:

-Πηγές του σχ. βιβλίου και άλλες για τα μέτρα του Σόλωνα και του Κλεισθένη, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και τα μέτρα του Σόλωνα προς αντιμετώπισή τους, αλλά και οι καινοτομίες του Κλεισθένη.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

-Άσκηση 4, σ. 53 του βιβλίου.

-Κατάρτιση πίνακα αποτίμησης της συμβολής του Σόλωνα και του Κλεισθένη στον εκδημοκρατισμό του αθηναϊκού πολιτεύματος

-Αγώνας λόγου με θέμα: «Η συμβολή του Σόλωνα ή του Κλεισθένη ήταν πιο καθοριστική στην πορεία προς τη δημοκρατία;»

Συγκριτική δραστηριότητα (Σπάρτη - Αθήνα): Κατάρτιση πίνακα στον οποίο να καταγράφονται ομοιότητες και διαφορές του αθηναϊκού και του σπαρτιατικού πολιτεύματος.

 2 ώρες 

 

Ειδικοί στόχοι

Οι μαθητές επιδιώκεται:

• Να εκτιμήσουν τη συμβολή του Σόλωνα στην αντιμετώπιση του κοινωνικού και πολιτικού προβλήματος της Αθήνας.

• Να προβληματιστούν πάνω στους κινδύνους πολιτικής εκτροπής.

• Να αξιολογήσουν τις συνθήκες, μέσω των οποίων δρομολογήθηκε η πορεία προς τη δημοκρατία.

• Να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στην κοινωνική και πολιτική δομή Αθήνας και Σπάρτης.

 

Προετοιμασία:

Τα κοινωνικά προβλήματα συνήθως αντιμετωπίζονται, αλλά δύσκολα λύνονται, αφού οι ανάγκες της ζωής προκαλούν άλλα. Η εξουσία καλείται κάθε φορά να τα αντιμετωπίσει και να δημιουργήσει συνθήκες, όπου οι ισχυροί θα είναι δίκαιοι και οι ασθενέστεροι ασφαλείς. Τούτο αποτελεί βασική επιδίωξη ενός ευνομούμενου κράτος.

 

Προσπέλαση:

Το πάγιο αίτημα των Αθηναίων για καταγραφή των νόμων, που μερικών ικανοποιήθηκε, δεν βελτίωσε τις συνθήκες των πολλών. Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών και η έκδοση άδικων αποφάσεων επέτειναν την κοινωνική αναταραχή. Οι ευγενείς ανέθεσαν στον Σόλωνα, πρόσωπο κοινής αποδοχής, να λάβει μέτρα. Ο κίνδυνος κοινωνικής ανατροπής ήταν ήδη εμφανής.

Ο Σόλωνας είχε κερδίσει την αγάπη του λαού με τις συνεχείς παροτρύνσεις του για ανακατάληψη της Σαλαμίνας («περὶ νήσου ἱμερτῆς, χαλεπὸν τ' αἶσχος ἀπωσάμενοι»). Η εντολή προς αυτόν ήταν σαφής: «καταπαῦσαι, τὰς διαφοράς». Έχοντας έτσι στα χέρια του έκτακτες εξουσίες, μπόρεσε να πάρει ριζοσπαστικά μέτρα. Ένα τέτοιο ήταν «η σεισάχθεια», όπως από τους μεταγενεστέρους ονομάστηκε η σπουδαιότερη καινοτομία του Σόλωνα. Η ετυμολογική ανάλυση της λέξης θα καταδείξει την αξία του μέτρου. Με την απαγόρευση του «επί σώμασι δανείζειν» καταργήθηκε η δουλεία λόγω χρεών.

Η διαίρεση των πολιτών σε τάξεις με βάση το εισόδημα (πεντακοσιομεδίμνους, τριακοσιομεδίμνους διακοσιομεδίμνους) επέφερε μερική κοινωνική εξίσωση, αφού απέκτησαν περισσότεροι πολίτες πολιτικά δικαιώματα. Η ευαισθησία του Σόλωνα σε μέτρα κοινωνικής πολιτικής καταφαίνεται από την απόφαση για κατάργηση της προίκας (βλ. παράθεμα), στοιχείο το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου σχολιασμού. Το παράθεμα «Ο Σόλωνας και οι νόμοι» μπορεί να συσχετιστεί με την αναχώρηση του Λυκούργου από τη Σπάρτη.

Η άνοδος του Πεισίστρατου στην εξουσία εξηγείται ως εκμετάλλευση από τον ίδιο δυσμενών για την πόλη της Αθήνας συνθηκών. Το παράθεμα «Ο Πεισίστρατος και ο αγρότης» αξιολογείται ως μεμονωμένο μέτρο που δεν έχει αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Η συγκριτική μελέτη των δύο προσωπικοτήτων, Σόλωνα και Πεισίστρατου, θα φωτίσει πλευρές της προσφοράς τους. Τα μέτρα του Σόλωνα είχαν ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ξεχωριστός λόγος πρέπει να γίνει για τον Κλεισθένη και την προσπάθειά του για θεμελίωση της δημοκρατίας. Το βάρος θα πέσει στη διεύρυνση της λαϊκής κυριαρχίας με ενίσχυση του ρόλου της Εκκλησίας του Δήμου. Τα παραθέματα «Γιατί ψηφίστηκε ο οστρακισμός» και «Μὴ φυλοκρινεῖν» θα δώσουν ευκαιρία περαιτέρω εμβάθυνσης στο θέμα της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα ο οστρακισμός πρέπει να αξιολογηθεί ως προληπτικό μέτρο που στόχευε στην προστασία του πολιτεύματος. Η απάντηση στη δραστηριότητα 2 θα καταδείξει τη συμβολή του Κλεισθένη στην εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών. Ο καθηγητής καλά είναι να αξιοποιήσει διδακτικά και τον όρκο των Αθηναίων εφήβων που αποδεικνύει το υψηλό πνεύμα αλληλεγγύης των πολεμιστών κατά την ώρα της μάχης:

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ, οὐδ' ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ ἂν στοιχήσω· ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι. καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κραινόντων ἐμφρόνως καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἰδρυμένοις πείσομαι καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἰδρύσηται ὁμοφρόνως· καὶ ἂν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. ἵστορες τούτων Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

Απόδοση

Δεν θα καταισχύνω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφό μου, με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμήν· θα αμυνθώ δε και υπέρ των ιερών και οσίων και μόνος και μαζί με πολλούς. Την δε πατρίδα δεν θα παραδώσω μικροτέρη, αλλά μεγαλυτέρη και ισχυροτέρη από ό,τι θα την παραλάβω. Θα σέβομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων, θα πείθομαι δε εις τους κειμένους νόμους και όσους άλλους θα θέση ο λαός σε σύμπνοια· και αν κανείς καταλύει τους νόμους ή δεν πείθεται σ’ αυτούς, δεν θα επιτρέψω τούτο, θα αμυνθώ δε και μόνος και με πολλούς. Κοντά σ’ αυτά τα πάτρια ιερά θα τιμήσω. Μάρτυρες τούτων ας είναι η Άγλαυρος, ο Ενυάλιος Άρης, ο Ζευς, η Αυξώ, η Θαλώ και η Ηγεμόνη.

 

Ζητείται από τους μαθητές να αξιολογήσουν τον οστρακισμό ως μέτρο ενισχυτικό της δημοκρατίας, που στην εφαρμογή του όμως εμπεριείχε κινδύνους.

 

 

πάνω

 


χρονολόγιο
776| 721| 632| 594| 550| 527| 525| 510| 509| 508| 499| 495| 494| 492| 490| 481| 480| 479| 478| 476| 467| 461| 454| 449| 446| 432| 431| 430| 429| 428| 425| 422| 421| 415| 413| 407| 406| 405| 404| 403| 401| 394| 385| 382| 379| 378| 371| 365| 362| 359| 338| 337| 336| 334| 333| 332| 331| 326| 324| 323|Tα μέτρα του Σόλωνα

εικ. Η καταγραφή των νόμων ικανοποίησε ένα μέρος των πολιτών. Όμως, το οξύ οικονομικό πρόβλημα που ανάγκαζε όσους δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους να γίνουν δούλοι, προκαλούσε συνεχή αναταραχή.
εικ. Το 594 π.Χ., οι Αθηναίοι επέλεξαν τον Σόλωνα, ποιητή και έναν από τους επτά σοφούς, να δώσει λύση στα δύσκολα προβλήματα της πόλης. Ένα από τα μέτρα που έλαβε ο Σόλωνας ήταν η κατάργηση των χρεών.

Σόλων
Αντίγραφο ρωμαϊκών χρόνων, το οποίο πιστεύεται ότι εικονίζει τον Σόλωνα τον Αθηναίο, έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας. (Νεάπολη, Εθνικό Μουσείο)
Ποιοι ήταν οι άλλοι έξι σοφοί;

Ο ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ο Σόλων οργάνωσε το πολίτευμα, όπως ανέφερα πιο πάνω. Οι άνθρωποι όμως συνέχιζαν να παραπονιούνται για τους νόμους του, κατηγορώντας κάποιους και ζητώντας διευκρινίσεις γι' άλλους. Ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τους αλλάξει ούτε και να είναι παρών προκαλώντας δυσαρέσκειες, ταξίδεψε για εμπορικούς λόγους, αλλά και για να δει τα αξιοθέατα στην Αίγυπτο, λέγοντας ότι δεν θα επιστρέψει πριν περάσουν δέκα χρόνια. Θεωρούσε πως δεν ήταν δίκαιο να μείνει και να δίνει εξηγήσεις για τους νόμους. Ο καθένας όφειλε να πειθαρχεί σε όσα είχαν θεσπιστεί.

Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία, 11. 1.

Ο ναός του Ολύμπιου Δία στην Αθήνα.
Άρχισε να κατασκευάζεται στα χρόνια του Πεισίστρατου.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ

Από τις άλλες περιπτώσεις γάμων κατάργησε την προίκα, ορίζοντας να έχει η νύφη τρία φορέματα και διάφορα σκεύη που είχαν μικρή αξία και τίποτε άλλο. Με τις ενέργειες αυτές ήθελε να δηλώσει ότι ο γάμος δεν γίνεται για να πάρει κάποιος μισθό ή να κάνει μια εμπορική συμφωνία. Ο γάμος γίνεται για να αποκτήσει το αντρόγυνο παιδιά και να ζήσουν όλοι μια όμορφη ζωή και αγαπημένη.

Πλούταρχος, Σόλων, 20

Οικονομικά μέτρα
εικ. α) Απελευθέρωσε αυτούς που είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών και απαγόρευσε στο εξής να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την προσωπική του ελευθερία. Αυτή είναι η περίφημη διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα, γνωστή ως σεισάχθεια, με την οποία λυτρώθηκε η αγροτική τάξη.
Κοινωνικά μέτρα
εικ. β) Ένα άλλο μέτρο, με το οποίο ο Σόλωνας αποδυνάμωσε το αριστοκρατικό πολίτευμα, ήταν η διαίρεση των πολιτών σε τέσσερις τάξεις. Ως βάση έθεσε το εισόδημα και όχι την καταγωγή. Ανάλογα όρισε και τα αξιώματα.
Πολιτικά μέτρα
εικ. γ) Παράλληλα, διεύρυνε τον πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας του Δήμου, στην οποία έπαιρναν μέρος όσοι είχαν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους.
δ) Τα θέματα που συζητούνταν στη συνέλευση του λαού, τα προετοίμαζε η Βουλή των Τετρακοσίων, αν και η ύπαρξή της αμφισβητείται από ορισμένους μελετητές.
ε) Η δημιουργία της Ηλιαίας, ενός δικαστηρίου στο οποίο συμμετείχαν με κλήρωση άτομα από όλες τις τάξεις, ήταν μέτρο που στόχευε στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την εξάλειψη των ανισοτήτων.
στ) Για να πετύχει, εξάλλου, ο Σόλωνας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ψήφισε νόμο με τον οποίο στερούσε τα πολιτικά δικαιώματα από όσους δεν έπαιρναν σαφή θέση πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Τυραννίδα

δεσμός Ο Σόλων και οι τύραννοι στην Αθήνα (Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)
 Η αθηναϊκή κοινωνία μέσα από τις μαρτυρίες του ίδιου του Σόλωνα (ΙΜΕ)

Πεισίστρατος
Ο Αριστογείτονας θανατώνει με το σπαθί του τον τύραννο Ίππαρχο, γιο του Πεισίστρατου. Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

εικ. Τα μέτρα του Σόλωνα ανακούφισαν τη λαϊκή τάξη και εξίσωσαν τους πλούσιους με τους ευγενείς. Επειδή η γη εξακολουθούσε να είναι στα χέρια λίγων, το αίτημα για ξαναμοίρασμα της γης ήλθε πάλι στην επιφάνεια.Τις ταραχές εκμεταλλεύτηκε ο Πεισίστρατος, ένας ευγενής, ο οποίος με τη συμπαράσταση του λαού κατέλαβε την εξουσία και επέβαλε τυραννικό πολίτευμα.
εικ. Ο Πεισίστρατος στέρησε από τους Αθηναίους ελευθερίες που με αγώνες είχαν κατακτήσει. Συνέδεσε, όμως, το όνομά του με σημαντικά εξωραϊστικά έργα (Εννεάκρουνος πηγή, νέα Αγορά, τελεστήριο της Ελευσίνας κ.ά.), καθώς και με την προσπάθεια για δημιουργία βιβλιοθήκης. Μετά τον θάνατό του, το 527 π.Χ., την εξουσία ανέλαβε ο γιος του Ιππίας και ο αδερφός του Ίππαρχος. Ο Ίππαρχος δολοφονήθηκε το 514 π.Χ. από τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα. Λίγο αργότερα, το 510 π.Χ., οι Αθηναίοι ανέτρεψαν τον Ιππία.

Κλεισθένης
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

«ΜΗ ΦΥΛΟΚΡΙΝΕΙΝ»: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ

Έτσι ο λαός απέκτησε τον έλεγχο της πολιτικής ζωής κι ο Κλεισθένης έγινε αρχηγός και προστάτης του λαού... Εξαιτίας αυτών ο λαός εμπιστεύθηκε τον Κλεισθένη. Μετά ως επικεφαλής του λαού τον τέταρτο χρόνο από την ανατροπή των τυράννων, την περίοδο δηλαδή που ήταν άρχοντας ο Ισαγόρας, διαίρεσε αδιακρίτως όλους τους πολίτες σε δέκα φυλές αντί για τις παλιότερες τέσσερις, θέλοντας έτσι να τους αναμείξει για να μπορούν περισσότεροι να έχουν μερίδιο στη διακυβέρνηση του κράτους. Από αυτό προήλθε η φράση «δεν πρέπει να διακρίνουν τις φυλές», που λέγεται σε όσους θέλουν να εξετάσουν αν κάποιος κατάγεται από ευγενική γενιά.

Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία, 20. 4 και 21,1-2


όστρακο
Όστρακο που φέρει το όνομα «Μεγακλῆς ῾Iπποκράτους» και έχει χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία οστρακισμού
(Αθήνα, Μουσείο Αγοράς).

ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ.

Όταν ολοκληρώθηκαν αυτά, το πολίτευμα έγινε πολύ πιο δημοκρατικό από το αντίστοιχο του Σόλωνα. Πολλοί από τους νόμους του Σόλωνα είχαν αχρηστευθεί από το τυραννικό πολίτευμα, επειδή δεν εφαρμόζονταν. Ο Κλεισθένης, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη λαϊκή δύναμη, ψήφισε και τον νόμο του οστρακισμού. Ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας της καχυποψίας που προκαλούσαν όλοι όσοι κατείχαν ισχυρές θέσεις. Ο Πεισίστρατος λόγου χάρη από δημοφιλής ηγέτης της και στρατηγός έγινε τύραννος.

Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία, 22. 1-3

δεσμός Ο Οστρακισμός
δεσμός Όστρακα οστρακοφορίας του Μεγακλέους Ιπποκράτους, του Αριστείδου Λυσιμάχου και του Θεμιστοκλέους Νεοκλέους (Νομισματικό Μουσείο)

52


Οι καινοτομίες του Κλεισθένη

εικ. Από την πολιτική διαμάχη που ακολούθησε την πτώση της τυραννίας, ευνοημένοι βγήκαν οι δημοκρατικοί, οι οποίοι με αρχηγό τον Κλεισθένη προχώρησαν σε ενέργειες που θεμελίωσαν το δημοκρατικό πολίτευμα.
εικ. Σημαντικά μέτρα ήταν:
η δημιουργία δέκα φυλών, των οποίων τα μέλη προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Έτσι έπαψαν η συγγένεια και η καταγωγή να παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Με το μέτρο αυτό ο Κλεισθένης «έδωσε την πολιτεία στον λαό», όπως έγραψε αργότερα ο Αριστοτέλης.
Ένα άλλο μέτρο ήταν η αύξηση της βουλής κατά 100 μέλη (Βουλή των Πεντακοσίων).
Για να προστατεύσει τους πολίτες από τον κίνδυνο αύξησης της δύναμης του πολέμαρχου στρατηγού, αύξησε τον αριθμό των στρατηγών σε δέκα.
Κυρίαρχο σώμα έγινε πλέον η Εκκλησία του Δήμου, στην οποία λαμβάνονταν οι πιο σοβαρές αποφάσεις.

εικ. Ο Κλεισθένης έκανε προσιτά στους πολίτες όλα τα αξιώματα και εξασφάλισε τη λαϊκή συνοχή. Δίκαια θεωρείται ως ο θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος.
εικ. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αφύπνισαν το ενδιαφέρον του πολίτη για τα κοινά και επέφεραν σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής της πόλης. Το αποφασιστικό αυτό βήμα προς τη δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Αθήνα έχει παγκόσμια ιστορική σημασία.

δεσμός Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην Αθήνα (Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

53


Ερωτήσεις-Δραστηριότητες

1. Τι ήταν η σεισάχθεια και γιατί πήρε αυτή την ονομασία;
2. Με τον Κλεισθένη, γράφει ο Αριστοτέλης, «δημοκρατικωτέρα πολύ τῆς Σόλωνος ἐγένετο ἡ πολιτεία». Να μεταφράσετε τη φράση και να εξηγήσετε το νόημά της.
3. Τι ήταν η Εκκλησία του Δήμου; Ποιο ήταν το αντίστοιχο σώμα στο σπαρτιατικό πολίτευμα;
4. Καταγράψτε με τη σειρά την εξέλιξη του πολιτεύματος (αριστοκρατία, δημοκρατία, τυραννίδα, βασιλεία) και τοποθετήστε με χρονική τάξη τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του πολιτεύματος στην Αθήνα (Κύλωνας, Δράκοντας, Σόλωνας, Πεισίστρατος, Κόδρος).
Στη Βικιπαίδεια θα βρεις πληροφορίες για τον Σόλωνα, τον Πεισίστρατο, τον Κλεισθένη
Δες στο Ίδρυμα Μείζονος Πολιτισμού για τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα και του Κλεισθένη
Για τον Κλεισθένη δες και εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ
Για τον Πεισίστρατο δες στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ
Για την Εννεάκρουνο πηγή δες εδώ (αγγλικό κείμενο και φωτογραφίες)


Επαναληπτική άσκηση στην ενότητα (σε 2 μέρη)
Άσκηση στις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα και του Κλεισθένη
Επανάληψη στην αρχαϊκή εποχή © Νίκος Κετσετζόγλου
Μια διαφορετική προσέγγιση της ενότητας © Ναταλία Τζομπανάκη
Δείτε εδώ μια εφαρμογή της Ναταλίας Τζομπανάκη. Δείτε και κατεβάστε το lapbook σε αρχείο pdf.