ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστορία Α' Γυμνασίου
Άσκηση αυτοαξιολόγησης στον μυκηναϊκό πολιτισμό Σταυρόλεξο για τον μυκηναϊκό πολιτισμό © Σμαράγδη Γαλημιτάκη Μικρή ιστορική ανακεφαλαίωση για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Κουίζ για τον Μυκηναϊκό Κόσμο © Γεωργία Μουντράκη Φύλλο εργασίας για τον Μυκηναϊκό Κόσμο © Γεωργία Μουντράκη Κρυπτόλεξο για τον Μυκηναϊκό Κόσμο © Γεωργία Μουντράκη Επανάληψη στη δομή της μυκηναϊκής κοινωνίας Επανάληψη στη μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη Τρία παζλ κι ένα παιχνίδι με ζεύγη για τη μυκηναϊκή τέχνη Επανάληψη στον μυκηναϊκό πολιτισμό © Νίκος Κετσετζόγλου Γράψε το όνομά σου σε Γραμμική Β΄ © Καλλιόπη Λουλάκη Παιχνίδι για τον μυκηναϊκό πολιτισμό © Γεωργία Μουντράκη

Για τον κυκλαδικό τον μινωικό και τον μυκηναϊκό

Άσκηση στους ελλαδικούς πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού. Επανάληψη στον κυκλαδικό, μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό. Επανάληψη στον κυκλαδικό, μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό. © Νίκος Κετσετζόγλου Επανάληψη στον μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό. © Γεωργία Μουντράκη Σταυρόλεξο στον κυκλαδικό και μινωικό πολιτισμό © Γεωργία Μουντράκη Σύγκριση μινωικού-μυκηναϊκού ανακτόρου © Κωνσταντίνα Σάιτ Παιχνίδι γνώσεων για τον κυκλαδικό, μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό.

Από την αρχή ως την Ε4 ενότητα
Από τους μινωίτες ως τους περσικούς πολέμουΙστορία Β' Γυμνασίου
Ιστορία Γ' ΓυμνασίουΙστορία A' Λυκείου
Άσκηση επανάληψης (σωστού λάθους) © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Μυκηναϊκός πολιτισμός, γενικά © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Γραμμική γραφή Β’ © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Το Μέγαρο © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Οι Θολωτοί τάφοι © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια είναι η συμβολή των ομηρικών επών και των αρχαιολογικών ερευνών στη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η οικονομική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η κοινωνική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για την πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου και ποιος ήταν ο ανώτατος άρχοντας με βάση τις πληροφορίες της γραμμικής Β΄ γραφής;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες σχέσεις ανέπτυξαν οι Μυκηναίοι με τους Φοίνικες και ποιες με τους Χετταίους;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η σχέση των Μυκηναίων με την Τρωική εκστρατεία; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η σχέση των λαών της θάλασσας με την παρακμή των Μυκηναίων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα σπουδαιότερα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολιτιστική ενότητα του μυκηναϊκού κόσμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ)  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Νομοθεσία-Νομοθέτες. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ισηγορία-Ισονομία Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Βασικές επιδιώξεις της πόλης-κράτους. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Τύραννοι - Πόλεις. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Νομοθέτες / αισυμνήτες © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Τα βασικά συστατικά στοιχεία της πόλης - κράτους και οι βασικές επιδιώξεις των πολιτών. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης - κράτους. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η καινοτομία στην οργάνωση των Ελλήνων σε πόλεις-κράτη σε σχέση με τους Σουμέριους και ποια η σημασία της; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Να αναφέρετε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στην κρίση τις ομηρικές κοινότητες στα τέλη του 9ου π. Χ. αι. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς επηρέασε η κρίση του ομηρικού κόσμου, στα τέλη του 9ου αι. π. Χ., τον ρόλο του βασιλιά και των ευγενών; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες λύσεις δόθηκαν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση του ομηρικού κόσμου; Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις πόλεων-κρατών που εφάρμοσαν κάποια από τις προαναφερθείσες λύσεις. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον δεύτερο αποικισμό; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Σε ποιες περιοχές εξαπλώθηκαν οι Έλληνες κατά τον δεύτερο αποικισμό και ποιες ήταν οι συνέπειες της εξάπλωσής τους στον τομέα του πολιτισμού;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην οικονομία των πόλεων-κρατών; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην κοινωνία των πόλεων-κρατών; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιοι οικονομικοί και στρατιωτικοί παράγοντες συνέβαλαν στην κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας κατά την αρχαϊκή εποχή; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς επιβλήθηκε το πολίτευμα της τυραννίδας στις πόλεις- κράτη τον 6ο αι. π.Χ. Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις τυράννων. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιο ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο στο δημοκρατικό πολίτευμα των ελληνικών πόλεων- κρατών και ποιες δυνατότητες παρείχε στους πολίτες;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Α) Ποιο ήταν το βασικό αίτιο και η αφορμή των περσικών πολέμων; Β) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης απόπειρας επέκτασης των Περσών στον ελλαδικό χώρο;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια είναι τα κύρια γεγονότα της πρώτης και δεύτερης οργανωμένης εκστρατείας των Περσών κατά των Ελλήνων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των περσικών πολέμων για την ιστορική πορεία των Ελλήνων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΜΑΧΕΣ. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πιθανοί εκφραστές της πανελλήνιας ιδέας. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία; Β) Πώς η συμμαχία μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιας πολιτικής παράταξης ήταν εκπρόσωπος ο Κίμωνας και ποια πολιτική ακολούθησε μετά τους περσικούς πολέμους μέχρι τον εξοστρακισμό του (461 π.Χ.);  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό κράτος την εποχή του Περικλή από τα ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό κράτος από τη φορολογία και τις εισφορές των συμμάχων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.Χ.;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας και ποιες ήταν οι απόψεις του για την εφαρμογή της; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του μακεδονικού κράτους ο Φίλιππος Β΄;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς ισχυροποίησε τη Μακεδονία ο Φίλιππος; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Τι συμφωνήθηκε στο συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο Β’ και στις ελληνικές πόλεις; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις επιδιώξεις των πολιτικών ενεργειών του Μ. Αλεξάνδρου (και πώς αυτή τεκμηριώνεται);  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον στρατιωτικό και στον οικονομικό τομέα; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες είναι οι 3 φάσεις κατάκτησης της Ανατολής από τον Μέγα Αλέξανδρο; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς λειτούργησε η οικονομία του ελληνιστικού κόσμου;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην κοινωνία του ελληνιστικού κόσμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιο ήταν το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια και ποιες συνέπειες είχε για τον πολίτη; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Ο ελληνιστικός πολιτισμός © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Προσωπικότητες του ελληνιστικού πολιτισμού. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Κοινή Ελληνική ή Κοινή © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Θρησκευτικός συγκρητισμός. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ανάμειξη θρησκευτικών πεποιθήσεων και η εμφάνιση νέων λατρειών στην ελληνιστική εποχή; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Γραμματικοί  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Στωική φιλοσοφία © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την ελληνιστική εποχή εξελίχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο.  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Σε ποιους λόγους οφείλεται η πολιτιστική ανάπτυξη της Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος