Βρες τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη των παρακάτω ρημάτων doc

Δες τη θεωρία:

Ρήμα Φωνή Συζυγία τάξη
ζητώ
ζω
καμαρώνω
αθλούμαι
βαστιέμαι
κατακτιέμαι
καθυστερώ
διοικούμαι
κινδυνεύω
πατιέμαι