Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων (1η)

 


© Ελληνικός Πολιτισμός - Γιάννης Παπαθανασίου