4η Άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ κατέβασε την άκσηση

προηγούμενη 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται πολ μεγάλη σημασία στην υγιεινή των δοντιών. Είναι πλέον αποδεκτό ότι υγι δόντια σημαίνουν και υγι οργανισμό. Πολ παιδιά, και γενικότερα πολ άνθρωποι, που είναι πολ επιμελ με την καθαριότητα των δοντιών τους έχουν ωραία άσπρα και υγι δόντια. Τα δόντια, όμως, των αμελ παιδιών δεν είναι και τόσο ωραία στην εμφάνιση ούτε, βέβαια, είναι υγι. Πολ σημασία επίσης, δίνεται και στην άθληση. Από τους αρχαίους ακόμα είναι γνωστό το ρητό που λέει «Νους υγι σε σώμα υγι». Βέβαια, και η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Πολ και ασφαλ έλεγχοι έχουν αποδείξει την ουσιώδ συμβολή του πρωινού στην υγι ανάπτυξη του οργανισμού. Δυστυχώς πολ συμμαθητές μου δε δίνουν και πολ προσοχή στη διατροφή τους. Έτσι, συχνά τρέφονται με επιβλαβ τρόφιμα.

 

© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός