Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των ρημάτων προσποιούμαι, αγαπιέμαι, πλένομαι στον παρατατικό της παθητικής φωνής  κατέβασε την άσκηση

προσποιαγαππλεν
προσποιαγαππλεν
προσποιαγαππλεν
προσποιαγαππλεν
προσποιαγαππλεν
προσποιαγαππλέν