Μετατροπή των ουσιαστικών σε ονοματικές προτάσεις

Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο, μετάτρεψε το ουσιαστικό με έντονα γράμματα στο ανάλογο ρήμα και δημιούργησε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που ζητούνται.

Από πολλούς εκφράζεται φόβος αλλοίωσης της ελληνικής γλώσσας.
ειδική: Από πολλούς εκφράζεται φόβος η ελληνική γλώσσα.
Ανησυχούν για την αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας.
ενδοιαστική: Ανησυχούν η ελληνική γλώσσα.
Φρόντισαν την εξασφάλιση των αναγκαίων για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης.
βουλητική: Φρόντισαν τα αναγκαία για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης.
Τα μεγάφωνα ανακοίνωσαν την αναχώρηση του αεροπλάνου σε λίγα λεπτά.
ειδική: Τα μεγάφωνα ανακοίνωσαν το αεροπλάνο σε λίγα λεπτά.
Η μητέρα της θέλει οπωσδήποτε τη δουλειά.
βουλητική: Η μητέρα της θέλει οπωσδήποτε .
Απαγορεύεται το κάπνισμα.
βουλητική: Απαγορεύεται .
Ανακοινώθηκε η βράβευση από τον Δήμαρχο των μαθητών.
ειδική: Ανακοινώθηκε ο δήμαρχος τους μαθητές.
Με ρώτησε για την ώρα του διαλείμματος.
πλάγια ερωτηματική: Με ρώτησε ώρα διάλειμμα.
Ζήτησαν την εξαίρεσή τους από τις εξετάσεις.
βουλητική: Ζήτησαν από τις εξετάσεις.
Φοβούνται τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
ενδοιαστική: Φοβούνται η ηλεκτροδότηση.