Μετατροπή σε ονοματικές προτάσεις

Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο, μετάτρεψε το ουσιαστικό με έντονα γράμματα στο ανάλογο ρήμα και δημιούργησε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που ζητούνται.
Είναι ολοφάνερη η άρνησή του στην κατανόηση του προβλήματος.
ειδική, βουλητική: Είναι ολοφάνερο το πρόβλημα.
Οι ειδικοί ανησυχούν για την εξέλιξη της πανδημίας.
πλάγια ερωτηματική: Οι ειδικοί ανησυχούν η πανδημία.
Πάντα φοβάμαι την απόρριψη του κοινού.
ενδοιαστική: Πάντα φοβάμαι με το κοινό.
Είναι πιθανή η ύπαρξη νερού που σημαίνει την αρχή της καλλιέργειας της γης.
βουλητική, ειδική, βουλητική: Είναι πιθανό νερό που σημαίνει η γη.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στην εγκατάλειψη της πατρίδας τους.
βουλητική: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οδήγησαν πολλούς ανθρώπους την πατρίδα τους
Διακρίνω το άγχος σου για τη λάθος απάντηση.
ειδική, ενδοιαστική: Διακρίνω λάθος.