Να βρεις τα υποκείμενα στο παρακάτω κείμενο doc


Ο αγέρας δυνάμωσε την ώρα που ξεκινήσαμε. Ο ήλιος μόλις είχε φανεί πάνω στο φρύδι του βουνού. Το δάσος ξυπνούσε. Ξεκινούσε ο κύκλος της μέρας. Τα φυτά άρχιζαν το θαύμα της φωτοσύνθεσης, τα ζώα και τα πουλιά ξεκινούσαν την καθημερινή πάλη τους για τροφή και επιβίωση.

Ο αγέρας δυνάμωσε
την ώρα που ξεκινήσαμε
Ο ήλιος μόλις είχε φανεί πάνω στο φρύδι του βουνού.
Το δάσος ξυπνούσε.
Ξεκινούσε ο κύκλος της μέρας.
Τα φυτά άρχιζαν το θαύμα της φωτοσύνθεσης,
τα ζώα και τα πουλιά ξεκινούσαν την καθημερινή πάλη τους για τροφή και επιβίωση.