ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επιρρηματική δήλωση του δισταγμού και της πιθανότητας


 

Δες τον πίνακα με τους προσδιορισμούς. Κατέβασε τον πίνακα των προσδιορισμών σε αρχείο pdf

 

Για να δηλώσουμε τον δισταγμό ή την πιθανότητα στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε: διστακτικά επιρρήματα ή επιρρηματικές φράσεις και ενδοιαστικές προτάσεις.

Διστακτικά επιρρήματα

Τα συνηθέστερα διστακτικά επιρρήματα και οι επιρρηματικές φράσεις είναι: ίσως, τάχα, (τάχατε), άραγε, δήθεν, πιθανό(ν) κ.ά. κατά πάσα πιθανότητα, πολύ πιθανό κ.ά.

 

Παραδείγματα

Ίσως έρθουν σήμερα τα παιδιά.

Κατά πάσα πιθανότητα θα μείνουμε χωρίς φαγητό.

Ενδοιαστικές προτάσεις

Για να δηλώσουμε το πιθανό χρησιμοποιούμε ονοματικές ενδοιαστικές προτάσεις. Αυτές εισάγονται (αρχίζουν) με το μήπως και το μην

Φοβάμαι μήπως του συμβεί τίποτε κακό.

Ξύπνησε από τον φόβο, μην του κλέψουν το αμάξι.

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση