ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πίνακας προσδιορισμώνΠροσδιορισμοί

Ονοματικοί

Ομοιόπτωτοι

Ουσιαστικό

Ένα ουσιαστικό προσδιορίζει ένα άλλο ουσιαστικό.
Και τα δύο βρίσκονται στην ίδια πτώση.
Παράθεση
γενική έννοια
σε
μερική έννοια
Επεξήγηση
μερική έννοια
σε
γενική έννοια

Επίθετο

Ένα επίθετο προσδιορίζει ένα ουσιαστικό.
Και τα δύο βρίσκονται στην ίδια πτώση.
Επιθετικός
δίνει
μόνιμη
ιδιότητα
Κατηγορηματικός
δίνει
παροδική
ιδιότητα

Ετερόπτωτοι

Σε γενική

Ένα ουσιαστικό
σε γενική προσδιορίζει
ένα άλλο ουσιαστικό
ή ένα επίθετο
και μπορεί να είναι:

κτητική,
τόπου,
ιδιότητας,
χρόνου,
περιεχομένου,
σκοπού,
αιτίας,
υποκειμενική,
αντικειμενική,
διαιρετική,
καταγωγής,
δημιουργού.

Σε αιτιατική

Ένα ουσιαστικό
σε αιτιατική προσδιορίζει
ένα άλλο ουσιαστικό
ή ένα επίθετο
και μπορεί να είναι:
αναφοράς,
μέτρου/ποσού,
αντικειμενική,

 

Επιρρηματικοί

Όλες εκείνες οι λέξεις, οι φράσεις ή οι προτάσεις που εκφράζουν διάφορες επιρρηματικές σχέσεις (τόπου, χρόνου, τρόπου κ.ά.) και είτε λειτουργούν αυτόνομα ως απαντήσεις σε ερωτήσεις είτε προσδιορίζουν κάποια στοιχεία μέσα σε μια πρόταση.
Δηλώνουν: τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό, αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα, αναφορά, προϋπόθεση, εναντίωση, βεβαίωση, άρνησης δισταγμό ή πιθανότητα