ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επιρρηματική δήλωση της βεβαίωσης


 

Δες τον πίνακα με τους προσδιορισμούς. Κατέβασε τον πίνακα των προσδιορισμών σε αρχείο pdf

 

Για να δηλώσουμε τη βεβαίωση στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε: βεβαιωτικά επιρρήματα ή ομάδες λέξεων ισοδύναμες με επιρρήματα.

Βεβαιωτικά επιρρήματα

Τα συνηθέστερα βεβαιωτικά επιρρήματα είναι: ναι, μάλιστα, βέβαια, αναμφίβολα, όντως, πράγματι, οπωσδήποτε, εξάπαντος, αμέ, αλήθεια, αληθινά, ασφαλώς, σωστά, ακριβώς, σίγουρα κ.ά. δίχως άλλο, γιατί όχι, πώς όχι, μια φορά κ.ά.

 

Παραδείγματα

Αναμφίβολα θα έρθω κι εγώ μαζί σας.

Πράγματι, έτσι έγιναν όλα.

Ασφαλώς και σε πιστεύω.

Ο Πέτρος μια φορά δεν το πήρε το βιβλίο!

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση