ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ορθογραφία του ρήματος στα νέα ελληνικά

-μαι ή -με, -σαι ή -σε, -ται ή -τε


 

Ένα από τα πιο συχνά λάθη όταν γράφουμε το ρήμα, είναι οι καταλήξεις -μαι ή -με,-σαι ή -σε, -ται ή -τε.

-μαι ή -με, -ται ή -τε

Όταν το ρήμα βρίσκεται στην παθητική φωνή (-μαι, ξυρίζομαι) στο α' ή στο γ' ενικό, άρα το υποκείμενο είναι ένα, τότε η κατάληξη είναι -μαι ή -ται.

α' ενικό: εγώ ξυρίζομαι, εγώ φιλιέμαι, εγώ χτενίζομαι

γ' ενικό: αυτός ξυρίζεται, αυτή φιλιέται, αυτό χτενίζεται

 

Όταν το ρήμα βρίσκεται στην ενεργητική φωνή (-ω, ξυρίζω) στο α' ή β' πληθυντικό, άρα τα υποκείμενα είναι πολλά, τότε η κατάληξη είναι -με -τε.

α' πληθυντικό: εμείς ξυρίζουμε, εμείς φιλάμε, εμείς χτενίζουμε

β' πληθυντικό: εσείς ξυρίζετε, εσείς φιλάτε, εσείς χτενίζετε

-σαι ή -σε

Τα ρήματα στην ενεργητική φωνή στο α’ ενικό του ενεστώτα έχουν κατάληξη -ω, π.χ. αιχμαλωτίζω

Τα ρήματα στην παθητική φωνή στο α’ ενικό του ενεστώτα έχουν κατάληξη -μαι, π.χ. αιχμαλωτίζομαι

 

1. Όταν το ρήμα είναι παθητικής φωνής και βρίσκεται στον ενεστώτα τότε η κατάληξη [σαι] γράφεται με -αι, π.χ. αιφνιδιάζομαι, αιφνιδιάζεσαι, αιφνιδιάζεται

 

2. Όταν το ρήμα είναι ενεργητικής φωνής και βρίσκεται στον αόριστο τότε η κατάληξη [σε] γράφεται με -ε, π.χ.

διαβάζω > διάβασα, διάβασες, διάβασε

τρέχω > έτρεξα, έτρεξες, έτρεξε

γράφω > έγραψα, έγραψες, έγραψε

 

Με -ε γράφεται και η προστακτική του αόριστου, π.χ. διάβασε το γράμμα, τρέξε στην αυλή, γράψε την άσκηση

 

 

Ασκήσεις

 

  1. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
  2. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
  3. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε ** Με οδηγίες ΝΕΑ
  4. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
  5. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
  6. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε ή –σαι ** Με οδηγίες ΝΕΑ
  7. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -σαι ή –σε, -ται ή –τε *** ΝΕΑ

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα