Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε doc

Οδηγίες

Όταν το ρήμα βρίσκεται στον ενικό αριθμό, άρα το υποκείμενο είναι ένα, τότε η κατάληξη είναι -μαι ή -ται.
Όταν το ρήμα βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό, άρα τα υποκείμενα είναι πολλά, τότε η κατάληξη είναι -με -τε.
1. Δεν καταλαβαίνε ότι πρέπει να κάνε ησυχία, γιατί κοιμά το μωρό;
2. Για μεσημεριανό θέλου να φά πατάτες τηγανιτές. Θα τις τηγανίσου εμείς. Μην ανησυχεί.
3. Κάθο στον καναπέ, βλέπου τηλόραση με τον φίλο μου και σκέφτο πόσες ασκήσεις πρέπει να λύσου.
4. Μη φωνάζε άδικα. Απ' ό,τι φαίνε δε φταί εμείς για τη ζημιά.
5. Το ξέρου ότι δεν επιτρέπε το παρκάρισμα. Μη μας κόβε κλήση.
6. Με τον υπολογιστή αφαιρού πολύ εύκολα. Το σκέφτο συνέχεια και δεν καταλαβαίνω πώς γίνε.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός