Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΞΩΜΗΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Χριστοφόρος Δανιηλίδης 3 Αυγούστου 1908-30 Νοεμβρίου 1914 Από Πρεσβύτερος Εις Λεοντοπόλεως 1876-1967
Νικόλαος Θεοδούλου 1 Ιανουαρίου 1928-19 Οκτωβρίου 1967 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1890-1967
Μεθόδιος Φούγιας 29 Νοεμβρίου 1968-9 Οκτωβρίου 1979 Από Πρεσβύτερος Εις Θυατείρων 1925-2006
Πέτρος Γιακουμέλος 30 Νοεμβρίου 1979-26 Νοεμβρίου 2018 Από Βαβυλώνος Εις Καισαρείας 1932-2020
Δανιήλ Μπιάζης 5 Δεκεμβρίου 2018-15 Φεβρουαρίου 2024 Από Πρεσβύτερος Εις Άκκρας γεν. 1977
Πέτρος Παργινός 15 Φεβρουαρίου 2024-σήμερα Από Άκκρας   γεν. 1964
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024.