Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Ευάγγελος Ψήμμας 6 Δεκεμβρίου 1939-3 Νοεμβρίου 1940 Από Πρεσβύτερος Εις Ερμουπόλεως 1905-1962
Ιλαρίων Κοϊβεράκης 6 Δεκεμβρίου 1940-14 Δεκεμβρίου 1968 Από Πρεσβύτερος Εις Μέμφιδος 1897-1972
Δωρόθεος Βενάρδος 11 Δεκεμβρίου 1970-1972 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1912-1978
Πέτρος Γιακουμέλος 17 Δεκεμβρίου 1972-30 Νοεμβρίου 1979 Από Πρεσβύτερπς Εις Αξώμης 1932-2020
Ιωακείμ Μπαλασάκης 6 Δεκεμβρίου 1979-6 Ιουλίου 1983 Από Πρεσβύτερος Εις Λεοντοπόλεως 1924-1987
Πέτρος Παπαπέτρου 15 Αυγούστου 1983-14 Ιουνίου 1990 Από Πρεσβύτερος Εις Άκκρας 1949-2004
Πορφύριος Σκίκος 17 Ιουνίου 1990-23 Σεπτεμβρίου 1997 Από Πρεσβύτερος Εις Μπουκόμπας γεν. 1940
Θεοφύλακτος Τζουμέρκας 26 Νοεμβρίου 1999-27 Οκτωβρίου 2004 Από Πρεσβύτερος Εις Τριπόλεως γεν. 1945
Εμμανουήλ Καγιάς 14 Νοεμβρίου 2004-1 Νοεμβρίου 2006 Από Πρεσβύτερος Εις Χαρτούμ γεν. 1956
Νήφων Τσαβαρής 18 Οκτωβρίου 2009-26 Νοεμβρίου 2014 Από Πρεσβύτερος Εις Πηλουσίου 1959-2020
Θεόδωρος Δριδάκης 18 Δεκεμβρίου 2016-15 Φεβρουαρίου 2024 Από Πρεσβύτερος Εις Μπραζαβίλ γεν. 1966
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024.