Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Φρουμέντιος Νάσιος 13 Δεκεμβρίου 1970-30 Νοεμβρίου 1972 Από Πρεσβύτερος Εις Ειρηνουπόλεως 1916-1981
Ειρηναίος Ταλαμπέκος 15 Δεκεμβρίου 1972-26 Νοεμβρίου 1976 Από Πρεσβύτερος Εις Άκκρας 1934-2004
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 12 Δεκεμβρίου 1976-1990 Από Πρεσβύτερος Εις Ζιμπάμπουε 1933-2004
Πέτρος Καρατρούπκος 14 Μαρτίου 2003-31 Ιανουαρίου 2012 Από Ζάμπιας Κοίμηση 1929-2012
Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος 6 Φεβρουαρίου 2022-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1945
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023.