Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Νικόλαος Βαρελόπουλος 25 Ιανουαρίου 1959-10 Μαΐου 1968 Από Πρεσβύτερος Εις Αλεξανδρείας 1915-1986
Νικόδημος Γαλιατσάτος 22 Δεκεμβρίου 1968-30 Νοεμβρίου 1972 Από Πρεσβύτερος Εις Μέμφιδος 1919-1980
Φρουμέντιος Νάσιος 30 Νοεμβρίου 1972-18 Μαρτίου 1981 Από Νικοπόλεως Κοίμηση 1916-1981
Εντεταλμένος Αρχιεπίσκοπος ο Ανδρούσης Αναστάσιος 1981-1991      
Ειρηναίος Ταλαμπέκος 28 Νοεμβρίου 1994-23 Σεπτεμβρίου 1997 Από Καρθαγένης Εις Πηλουσίου 1934-2004
Σεραφείμ Ιακώβου 28 Σεπτεμβρίου 1997-23 Νοεμβρίου 1999 Από Πρεσβύτερος Εις Κένυας γεν. 1961
Φιλήμων Αγγελόπουλος 23 Νοεμβρίου 1999-4 Νοεμβρίου 2000 Από Κανώπου Σχολάζων 1934-2012
Προτέριος Παυλόπουλος 3 Μαρτίου 2001-27 Οκτωβρίου 2004 Από Πρεσβύτερος Εις Πτολεμαΐδος 1946-2021
Δημήτριος Ζαχαρέγκας 27 Οκτωβρίου 2004-σήμερα Από Καμερούν   γεν. 1965
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024.