Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΑΛΑΖΩΝ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ

Θεολόγος Πασχαλίδης 18 Ιουλίου 1974-1991 Από π. Λαρίσης Εις Λαρίσης 1918-1996
         

Αναθεώρηση: Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023.