ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΤΩ ΝΟΒΓΟΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΖΑΜΑ

    Διεύθυνση: Piskunova 2, Susdalskaja 58, 603005 Niznij Novgorod, ROSSIJA.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Μωυσής Μπλιζνετσώφ 28 Μαΐου 1811-10 Ιανουαρίου 1825 Από Πένζας Κοίμηση 1770-1825
Τοποτηρητής ο Κοστρομά Σαμουήλ 1825-1826      
Μεθόδιος Ορλώφ 28 Φεβρουαρίου 1826-13 Οκτωβρίου 1826 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1774-1827
Αθανάσιος Πρωτοποπώφ 13 Οκτωβρίου 1826-24 Ιανουαρίου 1832 Από Τσιγκιρίν Εις Τομπόλσκ 1783-1842
Αμβρόσιος Μορέφ 1 Φεβρουαρίου 1832-19 Ιανουαρίου 1835 Από Βολυνίας Εις Πένζας 1785-1854
Ιωάννης Ντομπροζρακώφ 19 Ιανουαρίου 1835-13 Ιανουαρίου 1847 Από Πένζας Εις Ντον 1790-1872
Ιάκωβος Βετσερκώφ 13 Ιανουαρίου 1847-20 Μαΐου 1850 Από Σαρατώβου Κοίμηση 1792-1850
Ιερεμίας Σολόβιεφ 19 Δεκεμβρίου 1850-17 Ιουνίου 1857 Από Πολτάβας Σχολάζων 1799-0884
Αντώνιος Παυλίνσκη 20 Ιουλίου 1857-29 Αυγούστου 1860 Από Αρχαγγέλου Εις Βολυνίας 1801-1878
Νεκτάριος Ναντέζντιν 22 Σεπτεμβρίου 1860-21 Ιανουαρίου 1869 Από Βιμπόργου Εις Χαρκόβου 1819-1874
Φιλάρετος Μαλισέφσκη 28 Φεβρουαρίου 1869-7 Φεβρουαρίου 1873 Από Ουφάς Κοίμηση 1807-1873
Ιωαννίκιος Ρούντνεφ 13 Ιουλίου 1873-8 Δεκεμβρίου 1877 Από Σαρατώβου Εις Ιβηρίας 1826-1900
Χρύσανθος Ρετίφτσεφ 8 Δεκεμβρίου 1877-23 Μαΐου 1879 Από Αστραχανίου Σχολάζων 1832-1883
Μακάριος Μιρολιούμπωφ 23 Μαΐου 1879-7 Ιουνίου 1885 Από Αρχαγγέλου Εις Βιάτκας 1817-1894
Μόδεστος Στρελμπίνσκη 7 Ιουνίου 1885-25 Νοεμβρίου 1889 Από Λιούμπλιν Εις Βολυνίας 1823-1902
Βλαδίμηρος Πετρώφ 25 Νοεμβρίου 1889-7 Μαΐου 1892 Από Σταυρουπόλεως Εις Καζάν 1828-1897
Βλαδίμηρος Νικόλσκη 7 Μαΐου 1892-29 Δεκεμβρίου 1900 Από Πέρμης Κοίμηση 1829-1900
Ναζάριος Κυριλλώφ 20 Ιανουαρίου 1901-13 Αυγούστου 1910 Από Ολονέτς Εις Πολτάβας 1850-1928
Ιωακείμ Λεβίτσκη 13 Αυγούστου 1910-22 Μαρτίου 1918 Από Ορενβούργου Σχολάζων 1853-1921
Ευδόκιμος Μεσέρσκη 18 Νοεμβρίου 1918-16 Ιουνίου 1922 Από Αλεουτίων Προσχώρησε στο σχίσμα των "Ανανεωτών" 1869-1935
Τοποτηρητής ο Μπαλάχνας Φίλιππος 1922-1923      
Σέργιος Στραγκορόντσκη 18 Μαρτίου 1924-10 Μαΐου 1934 Από π. Βλαδίμης Εις Μόσχας 1867-1944
Ευγένιος Ζερνώφ 16 Μαΐου 1934-Μάιος 1935 Από Βιάτκας Σχολάζων 1877-1937
Θεοφάνης Τουλιακώφ 25 Νοεμβρίου 1935-4 Οκτωβρίου 1937 Από Πσκώβου Κοίμηση 1864-1937
Σέργιος Γκρίσιν το α΄ Νοέμβριος 1941-20 Μαΐου 1942 Από Μοζάισκ Εις Χαρκόβου 1889-1943
Ανδρέας Κομαρώφ 28 Μαΐου 1942-13 Ιουλίου 1942 Από Σαρατώβου Εις Σαρατώβου 1879-1955
Σέργιος Γκρίσιν το β΄ 13 Ιουλίου 1942-14 Οκτωβρίου 1943 Από Χαρκόβου Κοίμηση 1889-1943
Ζηνόβιος Κρασόφσκη 5 Ιανουαρίου 1946-18 Νοεμβρίου 1948 Από Λυσκώβου Σχολάζων 1884-1954
Κορνήλιος Ποπώφ 18 Νοεμβρίου 1948-14 Αυγούστου 1961 Από Βίλνας Σχολάζων 1874-1966
Ιωάννης Αλεξέγεφ 14 Αυγούστου 1961-25 Μαΐου 1965 Από Ταλλίνης Σχολάζων 1892-1966
Μοστισλάβος Βολόνσεβιτς 25 Μαΐου 1965-14 Μαΐου 1966 Από Βόλογδα Σχολάζων 1906-1978
Φλαβιανός Δμήτριουκ 7 Ιουλίου 1966-3 Μαρτίου 1977 Από Σβερδλόβου Κοίμηση 1895-1977
Νικόλαος Κουτεπώφ 11 Ιουνίου 1977-21 Ιουνίου 2001 Από Καλούγας Κοίμηση 1924-2001
Τοποτηρητής ο Ταμπώβου Ευγένιος 21 Ιουνίου 2001-12 Μαρτίου 2002      
Ευγένιος Ζνταν 12 Μαρτίου 2002-11 Οκτωβρίου 2002 Από Ταμπώβου Κοίμηση 1942-2002
Γεώργιος Ντανίλωφ 2 Φεβρουαρίου 2003-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1964
         

    Παρατηρήσεις.

    1) Η Επισκοπή έφερε τους εξής τίτλους:
α) Από το 1932 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 1990 «Γκόρκι και Αρζαμά».
β) Από την 1 Οκτωβρίου 1990 μέχρι σήμερα «Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά».

Αναθεώρηση: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024.