εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα-Απόδειξη  H.Dudeney

Στο παρακάτω applet θα παρουσιάσουμε την απόδειξη που έδωσε στο Πυθαγόρειο θεώρημα o H.Dudeney (1917).

Την  ίδια απόδειξη είχε δώσει νωρίτερα  το 1873  ο  H.Perigal.

Χώρισε το τετράγωνο της πλευράς ΑΒ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα σε τέσσερα τετράπλευρα.

Μετακινήστε τα τετράπλευρα αυτά καθώς και το τετράγωνο της πλευράς ΑΓ και προσπαθήστε να "καλύψετε"  το τετράγωνο της  υποτείνουσας ΒΓ.(για να  μετακινήσετε ένα τετράπλευρο κάντε κλικ στο εσωτερικό του και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού μεταφέρετε το σε κατάλληλη θέση πάνω στο τετράγωνο της πλευράς ΒΓ)

Για μια σύντομη απόδειξη των παραπάνω ακολουθήστε τη σύνδεση .Θεωρητική απόδειξη

 

 

Back to Top