εικόνα τίτλου

Carpenter's Square

Στη λογική των προηγουμένων είναι και το παρακάτω όργανο που μπορεί να φτιάξει εύκολα κάθε ξυλουργός με την γωνία που διαθέτει. Με χρήση του οργάνου μπορούμε να φέρουμε την βοηθητική ευθεία μέσα στην γωνία   

Back to Top