εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι - Τριχοτόμος του Ceva

Η απόδειξη προκύπτει εύκολα αν προεκτείνουμε τις ΑΟ,ΒΟ και χρησιμοποιήσουμε τη σχετκή θεωρία.

Back to Top