εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι

Μετά  την Ελληνική  αρχαιότητα  κατασκευάσθηκαν  διάφορα όργανα  με τα οποία μπορούμε  να τριχοτομήσουμε μια  γωνία. Το απλούστερο από αυτά είναι το παρακάτω..   

Τριχοτόμος του A.Pegrassi (1893)

O A.Pegrassi παρουσίασε και το παρακάτω όργανο για τη χρήσητου οποίου δεν χρειάζεται να φέρουμε βοηθητική ευθεία μέσα στην γωνία..

Η απόδειξη προκύπτει εύκολα από τη σύγκριση των τριών ορθογωνίων τριγώνων που δημιουργούνται.

Back to Top