εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι- Τριχοτόμος του Laisant

Μετά  την Ελληνική  αρχαιότητα  κατασκευάσθηκαν  διάφορα όργανα  με τα οποία μπορούμε  να τριχοτομήσουμε μια  γωνία. Το παρακάτω όργανο αποτελείται από δύο ρόμβους με ίσες πλευρές.   

Παραλλαγή του προηγούμενου οργάνου είναι το επόμενο, στο οποίο γίνεται χρήση αντιπαραλληλογράμων.

Back to Top