εικόνα τίτλου

Διχοτόμοι των γωνιών τριγώνου

Στο διπλανό σχήμα η ημιευθεία ΟΔ βρίσκεται στο εσωτερικό της γωνίας AOB. Μετακινήστε το σημείο Δ ώστε η ΟΔ να χωρίζει την ΑΟΒ σε δύο ίσες γωνίες. Τότε την ημιευθεία ΟΔ την ονομάζουμε διχοτόμο της γωνίας ΑΟΒ.
Αν έχουμε ένα τρίγωνο μπορούμε να σχεδιάσουμε τις διχοτόμους των γωνιών του. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω applet θα σχεδιάσουμε τις διχοτόμους των γωνιών του ΑΒΓ και θα διαπιστώσουμε ότι διέρχονται από το ίδιο σημείο. Εσείς θα πατάτε το μπουτόν "Σχεδίασε", μπορείτε να μεταβάλλεται το τρίγωνο από το σημείο Α.
Πατήστε το πλήκτρο "Επαναφορά" κάντε ένα καινούριο τρίγωνο και ξαναδείτε τα παραπάνω .
Back to Top