εικόνα τίτλου

Ύψη τριγώνου

Το ευθύγραμμο τμήμα που φέρουμε από μία κορυφή ενός τριγώνου κάθετο στην ευθεία της απέναντι πλευράς, λέγεται ύψος του τριγώνου.

Στο διπλανό τρίγωνο η ευθεία ΑΜ δεν είναι ύψος του. Μετακινήστε το σημείο Μ ώστε να γίνει.
Αν έχουμε ένα τρίγωνο μπορούμε να σχεδιάσουμε τα ύψη του. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω applet θα σχεδιάσουμε τα ύψη του τριγώνου ΑΒΓ και θα διαπιστώσουμε ότι διέρχονται από το ίδιο σημείο. Εσείς θα πατάτε το μπουτόν "Σχεδίασε", μπορείτε να μεταβάλλεται το τρίγωνο από το σημείο Α.
Back to Top