εικόνα τίτλου

Η ταυτότητα (α+β)2= α2+2αβ+β2

Το α2 εκφράζει το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά α, άρα το (α+β)2 εκφράζει το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά α+β, ενώ το αβ εκφράζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με πλευρές α,β. Έτσι η παραπάνω ταυτότητα σημαίνει ότι :

To εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά α+β είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών:

  • ενός τετραγώνου με πλευρά α
  • δύο ορθογωνίων με πλευρές α ,β και
  • ενός επίσης τετραγώνου με πλευρά β.

Αυτά φαίνονται στην παρακάτω εφαρμογή. Πατήστε το μπουτόν "Τετράγωνο" για το σχηματισμό του τετραγώνου με πλευρά α+β, το "Διαίρεση" για να διαιρεθεί το τετράγωνο σε νέα σχήματα και το "Ταυτότητα " για την αναδιάταξη των νέων σχημάτων

Back to Top