Διπλωματικές φοιτητών

Astro Pi Challenge: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στη σχολική τάξη

Χατζαρά, Ειρήνη Α. (Διπλωματική μεταπτυχιακού)

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞYΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. 

Τσιγκριμάνη Μαρκέλα

Πρόταση για τη διδασκαλία εννοιών σχετικών με τη διαδικασία μέτρησης φυσικών μεγεθών σε μαθητές Λυκείου. 

Βλαχοπούλου Ζωή

Η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ε.Μ.Π.. Δυσκολίες – Συμπεράσματα – Προοπτικές

Μπάκα, Σταυρούλα

Θερμότητα για το Γυμνάσιο

Υλικό για τη θερμότητα του γυμνασίου. Περιέχει το βιβλίο του μαθητή και τον οδηγό του εκπαιδευτικού. Είχε εκπονηθεί από Α. Βελέντζα, Σ. Οικονομίδη και Σ. Οβαδία  στο πλαίσιο προκήρυξης του ΠΙ για τη συγγραφή των βιβλίων γυμνασίου.

Θερμότητα γυμνασίου