Ποια θεωρείτε ότι είναι η κυριότερη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων ;

Η ταχύτητα
0% (0 votes)
Το αλκοόλ
0% (0 votes)
Η μη τήρηση του Κ.Ο.Κ
0% (0 votes)
Η μη χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας
0% (0 votes)
Total votes: 0