Κεντρική σελίδα

Το Χωριό

Καρδαμάς Ηλείας

Η Εφημερίδα "Καρδαμάς"

Άρθρα

Θέματα Μαθηματικών

Βιογραφικό-Εργασίες

Επικοινωνία

 Συνδέσεις

     

Επιλογή άλλου κειμένου

 

ΟΧΙ  ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ  ΣΤΗΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ" !

ΆΡΘΡΑ  ΚΑΙ  ΚΕΙΜΕΝΑ

Πειραματική Ιστοσελίδα

Άγγελου Λιβαθινού,

Καθηγ. Μαθηματικών

 

 

Μυκηναϊκοί τάφοι στην "Τριανταφυλλιά" ;

                                                                                                                                                Τού  Άγγελου  Λιβαθινού (*)

 

Οι πληροφορίες τού Ιστολογίου "Καρδαμάς Ηλείας", τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει στην 

προηγούμενη ανάρτησή μας, επαληθεύθησαν πλήρως!

Ακριβώς στον χώρον, όπου επεχείρησε κάποτε ο Πύργος καί σχεδιάζουν τώρα εν κρυπτώ αυτοδιοικητικοί παράγοντες τής Ηλείας να δημιουργήσουν σκουπιδότοπον γιά όλην την Ηλεία(!), δηλαδή στην "Τριανταφυλλιά" καί δίπλα στις πηγές τού καρδαμαίϊκου ποταμού, απεκαλύφθη μνημείο, που ίσως είναι θολωτός Μυκηναϊκός τάφος! Λέμε ίσως, διότι δεν είμαστε ειδικοί καί αναμένουμε τις ανακοινώσεις τής αρχαιολογικής Υπηρεσίας!

Τό Ιστολόγιό μας φέρνει, πρώτο αυτό, στην δημοσιότητα αποκλειστικές φωτογραφίες τού χώρου, οι οποίες ελήφθησαν το πρωΐ τής Κυριακής, 13 Ιουλίου 2008 από ομάδα Καρδαμαίων, Αμαλιαδαίων καί κατοίκων τής Κορυφής (Κουκουβίτσας), οι οποίοι επεσκέφθησαν την περιοχήν! Δεν θα δημοσιεύσουμε όλες τις φωτογραφίες, που πήραμε, για λόγους ευνοήτους!

                                                                   

                                                                                                                                               ( Φωτ. 1) Η κορυφή τού λόφου με τα ευρήματα καί στο βάθος

το κτίσμα-φάντασμα, που έχουν από το 1994 ανεγείρει

οι "Παπαδήμες" τής Ηλείας, γιά τον σκουπιδότοπόν τους!

Το σημείο, όπου ανεκαλύφθησαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, ευρίσκεται στον χώρον τής

"Τριανταφυλλιάς" καί στην κορυφή ενός λόφου!
Πρέπει να σημειωθεί, ότι στην περιοχήν αυτήν, μέχρι τώρα είχανε εντοπισθεί αρχαιολογικά ευρήματα τής Κλασσικής Εποχής καί μεταγενέστερα!
Εκεί κοντά άλλωστε υπάρχει το Κάστρο τής Κορυφής . Εάν πρόκειται πράγματι περί Μυκηναϊκού τάφου, θα είναι ίσως η πρώτη φορά, κατά την οποίαν αποκαλύπτονται στην περιοχήν μνημεία Μυκηναϊκής εποχής, καί θα πρόκειται περί σημαντικής ανακάλυψης, η οποία θα οδηγεί ίσως στο συμπέρασμα, ότι η περιοχή τής Κορυφής, τής

Τριανταφυλλιάς καί τών πηγών τού καρδαμαίϊκου ποταμού ήτανε ένας μόνιμος καί συνεχής στον χρόνο σφίζων οικισμός μέχρι καί σήμερα! Απομένει, βεβαίως, να επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, διά τών αναμενομένων ανακοινώσεών τους!

 

( Φωτ. 2: Μέρος τού ευρήματος, από μίαν πλευράν του)

Ένα άλλο στοιχείο, που πρέπει να μνημονεύσουμε, είναι το εξής:
Στον λόφο, όπου ευρέθη καί ανασκάπτεται τώρα ο εικαζόμενος θολωτός Μυκηναϊκός τάφος,

υπάρχουν δύο ακόμη θέσεις, όπου

 

 ενδεχομένως υπάρχουν καί άλλοι τάφοι ή άλλα μνημεία. Στην εικασίαν αυτήν οδηγεί η ύπαρξη δύο άλλων θέσεων, εν είδει τύμβων, με αρκετές πέτρες , σε κυκλική τοποθέτηση!                                                                                                         

Ίσως, θα έπρεπε να περικλεισθεί ολόκληρος ο χώρος τού συγκεκριμένου λόφου καί να γίνουν εκτεταμένες ανασκαφές επ' αυτού, επί τή βάσει τών παντοειδών ενδείξεων.
Πάντοτε κατά τις αφηγήσεις τών κατοίκων τής Κορυφής, η ανακάλυψη τού ευρήματος εγένετο τυχαίως, όταν κάποιοι κάτοικοι εντόπισαν λαθρανασκαφείς στο σημείο αυτό, κατά τις εσπερινές ώρες τού Σαββάτου, 5 Ιουλίου 2008! Ειδοποιήθηκε αμέσως η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ολυμπίας

καί κατέφθασε στον τόπον, όπου άρχισε η σωστική ανασκαφή από την Κυριακήν-Δευτέρα.

(Φωτ. 3 :  Μία ακόμη θέση τού λόφου, όπου εικάζεται,

ότι υπάρχει καί άλλο αρχαίο μνημείο!)

 

Τώρα, η σωστική ανασκαφή στοχεύει να προχωρήσει βαθύτερα, προκειμένου να αποκαλυφθεί

ο πυθμένας τού εικαζομένου θολωτού

 Μυκηναϊκού τάφου καί ο "δρόμος", δηλαδή η είσοδός του! Αλλά, όπως είπαμε, αναμένουμε

τις επίσημες ανακοινώσεις τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ολυμπίας, γιά το εύρημα.

 


Πρέπει να σημειωθεί, για την ιστορία, ότι η αποκάλυψη κατέστη εύκολη, λόγω τής πυρκαϊάς, που έπληξε πέρυσι τον λόφον αυτόν, και ανέδειξε σημεία, τα οποία ήτανε αδύνατον να εντοπισθούν, λόγω τής τότε πυκνής βλαστήσεως!

Ουδέν κακόν αμιγές καλού!
Όταν θα έχουμε νέα στοιχεία, θα επανέλθουμε!                                                                                  

                                         

  (Φωτ. 4: Ο λόφος, επάνω εις τον οποίον απεκαλύφθησαν τα αρχαία)                  ( Φωτ. 5: Ο λόφος από τον δρόμο. Μπροστά η ""τσιμεντένια Περίφραξη"  

                                                                                                                                                            για τον επιχειρηθέντα από το 1994 σκουπιδότοπον!   

----------------------------------------

(*)  Ο  Άγγελος  Λιβαθινός                  

είναι Καθηγ. Μαθηματικών-Λυκειάρχης,  καί Πρόεδρος τού Μορφωτικού Συλλόγου  Καρδαμά «Κωστής  Παλαμάς».
( To άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (15.7.2008) καί στο  ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ  kardamas.blogspot.com, την 14ην  Ιουλίου 2008)

 

 

 

Επάνω

Κεντρική Σελίδα

(C): Περιεχόμενο και Κατασκευή Ιστοσελίδας:    Άγγελος  Λιβαθινός, Μαθηματικός, 697-8197763,    efkardamas@in.gr