Κεντρική σελίδα

Το Χωριό

Καρδαμάς Ηλείας

Η Εφημερίδα "Καρδαμάς"

Άρθρα

Θέματα Μαθηματικών

Βιογραφικό-Εργασίες

Επικοινωνία

 Συνδέσεις

     

Επιλογή άλλου κειμένου

 

ΟΧΙ  ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ  ΣΤΗΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ" !

ΆΡΘΡΑ  ΚΑΙ  ΚΕΙΜΕΝΑ

Πειραματική Ιστοσελίδα

Άγγελου Λιβαθινού,

Καθηγ. Μαθηματικών

 

 

ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:

ΌΧΙ στον σκουπιδότοπο τού Νομού Ηλείας 

 στην  "Τριανταφυλλιά"!

 

 

Ως Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδας, για πολλοστή φορά διατρανώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην δημιουργία του σκουπιδότοπου του Ν. Ηλείας στην Τριανταφυλλιά!

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά για σκουπιδότοπο του Ν. Ηλείας διότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για το σκοπό αυτό.

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά, διότι θα μολύνει το περιβάλλον σε όλες του τις μορφές, δηλαδή το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα.
Η μόλυνση αυτή θα υποβαθμίσει ανεπανόρθωτα την Αμαλιάδα και θα υποθηκεύσει για εκατονταετίες το μέλλον της και την ανάπτυξή της.

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά, διότι η μόλυνση του εδάφους και μάλιστα σε ευρύτατη έκταση θα επιφέρει και μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα..
Η μόλυνση του εδάφους, αλλά και των υπογείων υδάτων, γίνεται από τα στραγγίδια, που παράγονται κατά την διαδικασία σήψης των οργανικών λυμάτων και, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά.
Το έδαφος επίσης μολύνεται και από τα αιωρούμενα σωματίδια, που διαφεύγουν από το σκουπιδότοπο, και με τη βοήθεια του αέρα μεταφέρονται σε πολύ μεγάλη έκταση, και τα οποία είναι επίσης τοξικά.
Η μόλυνση του εδάφους μέσω των καλλιεργιών περνά πάντοτε στην τροφική αλυσίδα.

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά , λόγω της μόλυνσης που θα επιφέρει ο σκουπιδότοπος στη θάλασσα της Κουρούτας και του Παλουκίου και της οριστικής αφαίρεσης της μοναδικής αναπτυξιακής πνοής, που προσφέρουν οι δύο αυτοί χώροι στην πόλη της Αμαλιάδας
Η μόλυνση της θάλασσας
γίνεται λόγω γειτνίασης της Τριανταφυλλιάς με αυτήν και πολύ περισσότερο διότι η Τριανταφυλλιά βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του Καρδαμαίίκου ποταμού (Λατιφιού), που εκβάλει στο Παλούκι.

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά, διότι θα μολύνει συνεχώς και ανεπανόρθωτα τον αέρα, ο οποίος λόγω της φοράς των ανέμων έρχεται συνήθως προς την Αμαλιάδα.
Η μόλυνση του αέρα γίνεται μέσω του βιοαερίου που παράγεται στο σκουπιδότοπο κατά τη διαδικασία σήψης των οργανικών λυμάτων και το οποίο είναι ιδιαίτερα τοξικό.

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά σάν την συνολική χαβούζα του Ν. Ηλείας, διότι συμπεριλαμβάνουν, για εναπόθεση σε αυτή, το σύνολο των αστικών, βιομηχανικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών λυμάτων του Νομού. Ακόμη και τη λυματολάσπη από όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς του Νομού, καθώς και τα απόβλητα των σφαγείων και ό, τι άλλο βρεθεί.

* Λέμε ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά και υπό το νέο προσωπείο που επιχειρούν να την επιβάλλουν στους κατοίκους της Αμαλιάδας.
Το προσωπείο αυτό λέγεται εργοστάσιο ενεργειακής αξιοποίησης και ΧΥΤΥ, δηλαδή «Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων».

Θέλουμε εδώ να επισημάνουμε το αυτονόητο:
Δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιονδήποτε επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο προκριθεί για την διαχείριση των αστικών και λοιπών λυμάτων. Είτε αυτός λέγεται ΧΥΤΑ, ή ΧΥΤΥ σε συνδυασμό με διαφόρους τρόπους επεξεργασίας.
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε και το εξής αυτονόητο:
Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων, όσο επιστημονικά άρτιος και εξελιγμένος και εάν είναι, που να μηδενίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Όλοι αυτοί οι τρόποι στοχεύουν στην κατά το δυνατόν μείωση της μόλυνσης που θα επιφέρει ούτως ή άλλως η επεξεργασία και η τελική εναπόθεση των διαφόρων αποβλήτων.
Γι' αυτό τίθενται προδιαγραφές σε σχέση με την επιλογή των χώρων που θα προκριθούν, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα των μικρότερων κατά το δυνατόν επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Παγκόσμια πρακτική, αλλά και αυτονόητη συγχρόνως, που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις είναι η εξής.
Εγκαταστάσεις, που δημιουργούν μεγάλη και δυσμενή επιρροή στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τοποθετούνται στις πλέον αραιοκατοικημένες και υποβαθμισμένες περιοχές και μακριά από τα αστικά κέντρα.
Δεν τοποθετούνται στις ανεπτυγμένες και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι π.χ. κατεξοχήν οι παράκτιες περιοχές.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, λέμε απλά και κατανοητά, ότι:
* Η Τριανταφυλλιά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για σκουπιδότοπος.
* Υπάρχουν καταλληλότεροι χώροι, και μάλιστα. εκατοντάδες, στις ανατολικές περιοχές του Ν. Ηλείας.
Αυτοί βρίσκονται αρκεί να υπάρχει θέληση. Είναι χρέος της Πολιτείας να εξεύρει τον κατάλληλο χώρο, μακριά από σκοπιμότητες και τοπικισμούς. Είναι αδιανόητο π.χ. να φέρουμε τα σκουπίδια από την ορεινή Ηλεία και να τα θάβουμε στην Αμαλιάδα, και όχι το αντίστροφο.

Ο Δήμαρχος Αμαλιάδας, ο κ. Λυμπέρης, τώρα τελευταία εκδήλωσε δημόσια τη θέση του, ότι είναι υπέρ του σκουπιδότοπου για το Ν. Ηλείας στην Τριανταφυλλιά, πρωτοστατώντας στην επιβολή του και αναλαμβάνοντας το μεγάλο βάρος να περάσει τη θέση αυτή από την πόλη του, που είναι και το μεγάλο αγκάθι.
Βέβαια έχει προηγηθεί μία φημολογία για τρία χρόνια περίπου, ότι ο κ. Λυμπέρης είναι υπέρ της Τρυανταφυλλιάς, ενώ ο ίδιος το διέψευδε.

Σε αυτό το στάδιο θυμίζουμε στον κ. Λυμπέρη , ότι έως το 1998, που για πρώτη φορά κέρδισε τις Δημοτικές εκλογές, όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, αγωνιστήκαμε ενάντια στο σκουπιδότοπο του Πύργου στην Τριανταφυλλιά και κατορθώσαμε να τον ματαιώσουμε.

Σήμερα, κ. Λυμπέρη, έχουμε μία πλήρη ανατροπή της παλαιάς σας θέσης!
Γίνατε υπέρμαχος του σκουπιδότοπου στην Τριανταφυλλιά και μάλιστα σε επίπεδο που είναι δέκα φορές περισσότερο επιβαρυντικό στο περιβάλλον και επιζήμιο στην Αμαλιάδα, αφού πλέον περιλαμβάνεται το σύνολο των αστικών και λοιπών λυμάτων του Ν. Ηλείας.

* Καλούμε τον Δήμαρχο Αμαλιάδας, όσο είναι καιρός ακόμη, να ταυτιστεί με τα πραγματικά συμφέροντα της πόλης και να εργαστεί ενάντια στον σκουπιδότοπο στην Τριανταφυλλιά.

* Θυμίζουμε επίσης στον κ. Λυμπέρη, ότι η μοναδική πόλη, που μονοσήμαντα ζημιώνεται από τον σκουπιδότοπο της Τριανταφυλλιάς, είναι η Αμαλιάδα, διότι μόνο η Αμαλιάδα θα δέχεται το σύνολο της επιβάρυνσης και του μολυσματικού φορτίου από την Τριανταφυλλιά.

* Όλες οι άλλες πόλεις ωφελούνται, διότι ανέξοδα και άκοπα λύνουν ένα δυσβάσταχτο πρόβλημα για αυτές με τον ιδανικώτερο τρόπο.

** Τέλος, και προς ώρας, καλούμε τον κ. Λυμπέρη σε δημόσιο διάλογο για το θέμα της Τριανταφυλλιάς, ώστε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας και να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα, αλλά προ παντός για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.
 

 

 

Επάνω

Κεντρική Σελίδα

(C): Περιεχόμενο και Κατασκευή Ιστοσελίδας:    Άγγελος  Λιβαθινός, Μαθηματικός, 697-8197763,    efkardamas@in.gr