Παραποίηση οδικών σημάτων

Εκτύπωση

Μια μορφή - τεχνική της Street Art είναι και η παραποίηση οδικών σημάτων

Ας δούμε μερικά δείγματα...

Μια μορφή - τεχνική της Street Art είναι και η παραποίηση οδικών σημάτων

Ας δούμε μερικά δείγματα...

Η δημιουργία αυτού του Ιστότοπου έγινε στα πλαίσια εργασίας του σεμιναρίου 

2012. Ένα πρώτο πείραμα με Joomla!
Download Joomla Templates