1.01. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

   

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν πραγματικούς φάρους για τη χώρα, και επιτελούν σοβαρή και αθόρυβη εργασία με στόχους, ιδανικά και συνήθως κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Αυτή η προσφορά των πολιτιστικών συλλόγων, δυστυχώς δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί όσο θα έπρεπε και δεν δόθηκε η θέση και η αναγνώριση που της αξίζει, από την πολιτική ηγεσία, τον πνευματικό κόσμο και τα Μ.Μ.Ε.   Σήμερα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν "κεντρικές πολιτικές" που να βοηθούν στη διατήρηση και διεύρυνση του ρόλου των πολιτιστικών συλλόγων. Αλλά και αν ακόμη υπάρχουν δεν φτάνουν ποτέ στους τελικούς αποδέκτες και ιδίως σε αυτούς που βρίσκονται στην επαρχία.

Η δημιουργία και προβολή της ιστοσελίδας μας, έχει σαν στόχο αφ ενός μεν να αναπτύξει τον προβληματισμό για την τεκμηρίωση του ρόλου των συλλόγων στη σύγχρονη κοινωνία και αφ ετέρου να δώσει τη δυνατότητα για την συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού ενεργών μελών και φίλων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να καταστούν ένας σημαντικός πυρήνας αλλά και ισχυρός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το αύριο με γέφυρα το σήμερα.

Όπως το σύνολο των πολιτιστικών συλλόγων, έτσι και ο δικός μας, λειτουργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς που είναι το θεμέλιο της ύπαρξης τους. Η εθελοντική κοινωνική προσφορά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις ύπαρξης ευγενών αισθημάτων. Έχει όμως την ιδιαιτερότητα ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλει  σε κάποιον ή κάποιους ρυθμούς εργασίας. Έτσι απαιτείται η κατανόηση για κάποιους ρυθμούς που μπορεί σε κάποιες στιγμές να φαίνονται αργοί, που όμως  όταν το απαιτούν οι περιστάσεις με κινητήρια δύναμη την φιλοτιμία, γίνονται εκπληκτικά γρήγοροι, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Οι διακυμάνσεις αυτές μπορούν να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Η "αγρανάπαυση" είναι σύνηθες φαινόμενο στους διοικούντες τον σύλλογο. Ο κύριος όγκος της εργασίας  κατά κανόνα γίνεται κυρίως από λίγα ενεργά άτομα.

Ο ρόλος των συλλόγων είναι πολυδύναμος, διαφέρει από τόπο σε τόπο καθώς και από μια χρονική περίοδο σε άλλη.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι λειτουργούν σαν συνεκτικοί κρίκοι μεταξύ των εχόντων κοινή καταγωγή, τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό.

Είναι πολύ οι λόγοι  που μπορούν  να οδηγήσουν τον πνευματικό κόσμο της χώρας αλλά και την πολιτεία στο να ανακαλύψουν τους πολιτιστικούς  συλλόγους όπως πολλοί είναι και οι λόγοι που θα ήταν καλύτερο να μην γίνει ποτέ αυτή η ανακάλυψη όπως υποστηρίζουν ορισμένοι.

Οι ρόλοι και οι λειτουργίες των επί μέρους συλλόγων διαφέρουν μεταξύ τους και μπορούν να διακριθούν σε κάποιους βασικούς τύπους. Μια τέτοια  τυπολογία είναι χρήσιμη διότι συμβάλλει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, των προβλημάτων και ακόμη μπορεί να χρησιμεύσει στην διατύπωση πολιτικών που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαίτερες απαιτήσεις.

 

1.02. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κύριες

   

Κοπή βασιλόπιτας, Ετήσιος χορός, Συμμετοχή σε τοπικές εκδ/σεις, Αναβίωση εθίμων (Βαρβάρα, Κλήδωνας, Αρτοκλασία, Προστάτης Άγιος, βράβευση Μαθητών κτλ.)

Λαογραφική συλλογή, Βιβλιοθήκη, Χορευτικό, Εκπομπές T.V., ραδιόφωνο, Οργάνωση διαλέξεων, Έκδοση ημερολογίου

 

Φέρει τον τίτλο ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ όταν έχει έδρα την Πρωτεύουσα του Νομού. Τα διάφορα μέλη της προέρχονται από Θρακιώτες την Καταγωγή από Ανατολική, Βόρεια και Ελληνική Θράκη Είναι μαζικοί σύλλογοι, δυναμικά στοιχεία της Τοπικής κοινωνίας της Επαρχιακής πόλης.

 

Όνειρο τους και στόχος η απόκτηση μόνιμης στέγης για τη φιλοξενία των Συλλόγων και των δραστηριοτήτων τους

Πιο σπάνια συναντόμενες

   

Άλλες εκδόσεις Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες.

   
     

1.03. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Τα ήθη και έθιμα, οι δοξασίες, οι προλήψεις, οι θρύλοι και οι παραδόσεις ενός λαού συνθέτουν την αρμονική κοινωνική ζωή του και σε κάποιο βαθμό χαρακτηρίζουν και φανερώνουν το δείκτη της ευφυΐας του. Τα ήθη αποτελούν τους άγραφους νόμους της πρακτικής ηθικής ενός λαού σε αντιδιαστολή προς τους γραπτούς νόμους.

Τα έθιμα είναι η ομαδική και ομοιόμορφη τήρηση μιας συνήθειας που δεν επιβάλλεται από ρητές εντολές όπως είναι οι νόμοι. Έχουν καθορισθεί από την παράδοση και έχουν προσλάβει καθολικό χαρακτήρα. Τα έθιμα διακρίνονται σε τοπικά, εθνικά και παγκόσμια και οι διαφορές ανάμεσά τους είναι  υποκειμενικές παρά αντικειμενικές.

Η παράδοση, δεν είναι κάτι το στατικό, κάτι που λιμνάζει. Η παράδοση είναι στοιχείο ζωής και ακολουθεί τους νόμους της. Όπως αναφέρει ο Ζάχος Ξηροτύρης παράδοση είναι  "εκείνο που διαιωνιζόμενο μέσα στο παρελθόν, στο χτες, γίνεται σήμερα και γονιμοποιεί το αύριο". Και συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι "η παράδοση είναι η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε λαού". Ωστόσο από την επιστήμη της λαογραφίας, που είναι ένα είδος κοινωνιολογίας και ασχολείται με την ανατομία της εθιμικής ζωής κάθε λαού, μαθαίνουμε, από τους λαογράφους, τους ιστορικούς και τους εθνολόγους ότι "ο Ελληνικός λαός περισσότερο από κάθε άλλο, είναι εκείνος που παρ όλες τις εκούσιες ή ακούσιες μεταναστεύσεις, τους αποικισμούς και εποικισμούς, τις επιδρομές, υποδουλώσεις και επιμειξίες, συνέχισε να ζει με τους κληρονομημένους τρόπους ζωής, της προσωπικής και της κοινωνικής, ακόμα και στις πιο ανατρεπτικές ώρες των πολεμικών ή και των ειρηνικών αλλαγών." Ιδιαίτερα οι Θρακιώτες, λαός πλούσιος σε λαογραφικά δρώμενα από τα πανάρχαια ακόμη χρόνια, κατόρθωσαν μέσα από τις γνωστές περιπέτειες της ιστορίας τους, να περισώσουν και να διατηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια και ένταση όλες σχεδόν τις ενέργειες και πράξεις που συνδέονται με τα έθιμά τους.

 

 

2.00. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 

 

2.01. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η αρχική επωνυμία του συλλόγου ήταν "ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"  που ιδρύθηκε το 1922 με την  άφιξη των πρώτων προσφύγων και τα αρχεία του οποίου καταστράφηκαν στην διάρκεια της Γερμανοβουλγαρικής κατοχής.

Το 1975, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες της επανασύστασης δόθηκε η επωνυμία

 "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – Η ΘΡΑΚΗ"

με αριθμό  καταχώρησης 522/12.4.79 και αναγνωρίσθηκε με την απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών 40/1975.

Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε το  1985 και το 1995 με τις υπ αριθ. 57/85 και 15/95  αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου. Με την απόφαση 15/95 καθιερώθηκε η σημερινή επωνυμία του συλλόγου

"ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ"

Στην αλλαγή της επωνυμίας πρωτεργάτης το μέλος του Δ.Σ. κ. Παγώνα Κιάκου-Παπαπαναγιώτου, μετέπειτα πρόεδρος για την περίοδο 1994 - 1995.Τον Νοέμβριο του 2000 έγινε νέα τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την 480/21.11.2000 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, σχετική με την ημερομηνία πρωτοσύστασης του συλλόγου, την καθιέρωση του εμβλήματος, καθώς και σε διαδικαστικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του συλλόγου.

Στις 11/2/08 έγινε τροποποίηση του καταστατικού που εγκρίθηκε με την υπ'. 220/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών σχετική με την υποβολή υποψηφιοτήτων των μελών για εκλογή Δ.Σ και αλλαγή μήνα αρχαιρεσιών.

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική που φέρει εξωτερικά την επωνυμία και το έτος ίδρυσης και στο μέσον τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.

Έμβλημα μας ο Δικέφαλος αετός του Βυζαντίου  και Άγιος προστάτης,  Ο Άγιος Νεκτάριος εκ Σηλυβρίας.

 Θρακιώτικη γωνιά - Έκθεση Κειμηλίων Θράκης

 

2.02.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ο Σύλλογος πρωτοιδρύθηκε το 1922 όπως προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία.(πιστοποιητικό - βεβαίωση) Στη διάρκεια της Γερμανοβουλγαρικής κατοχής ο ζωντανός αυτός σύλλογος διαλύεται και τα αρχεία του καταστρέφονται.

Οι ξεριζωμένοι από την γενέθλια τους γη Θρακιώτες που έφεραν μαζί τους την πίκρα και τον πόνο του ξεριζωμού, τον πολύτιμο, τον πλουσιότατο και ανεξάντλητο θησαυρό των εθίμων και των λαϊκών  τους παραδόσεων,  καθώς η αγάπη και το μεράκι των προσφύγων πρώτης γενιάς, που ζούσαν με το όνειρο της επιστροφής, ένα όνειρο που όσο ο καιρός περνούσε δεν γινότανε πραγματικότητα, τους οδήγησε στο να ιδρύσουν και πάλι ένα σύλλογο που θα μπορούσε να τους συγκεντρώνει και να τους ενθαρρύνει ώστε να διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της νοσταλγίας για τις αδικοχαμένες αλησμόνητες πατρίδες.

Έτσι το 1975 η επανασύσταση του συλλόγου παίρνει σιγά-σιγά σάρκα και οστά και το όραμα γίνεται πραγματικότητα, χάρις στην πρωτοβουλία μιας ομάδας Θρακιωτών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικός και τα έσοδα της είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών της, τα οποιαδήποτε έσοδα από τον ετήσιο χορό καθώς και από χορηγίες ιδιωτών και Δημοσίου..

Μέχρι σήμερα ο Σύλλογός μας, έχει να παρουσιάσει μία πολυποίκιλη δράση αλλά και μια δυναμική που τον κατατάσσουν στην κορυφή του πολιτιστικού γίγνεσθαι της πόλης μας, του Νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Όλα αυτά τα χρόνια της διαδρομής του, κατάφερε να διατηρήσει και να μεταδώσει στις επερχόμενες γενιές, τις αξίες και τα  ήθη του Θρακικού Ελληνισμού και να καταστεί ο κυριότερος μηχανισμός καταστολής της λήθης.

Χορευτικές ομάδες, χορωδίες, βιβλιοθήκη, ιματιοθήκη, φωτογραφικό υλικό, διαρκής έκθεση κειμηλίων, τράπεζα αίματος ολοκληρώνουν την εικόνα της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

Αναβιώσεις και αναπαραστάσεις εθίμων, και πλήθος άλλων εκδηλώσεων δίνουν την δυνατότητα αλλά και την χαρά στους ελάχιστους εναπομείναντες πρόσφυγες πρώτης γενιάς να αισθάνονται ακόμη σαν λαός προαιώνιος κατοικητής του τόπου που ήταν η πηγή της μουσικής, της μάθησης, της θρησκείας, της φιλοξενίας και της προσφοράς αλλά και στους νέους το κουράγιο για να συνεχίσουν.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε άπου τις αρχαιρεσίες του 1979 ήταν το εξής:

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ

 

 Στους  ανθρώπους αυτούς, ο Σύλλογός μας και το Θρακικό στοιχείο οφείλουν  τιμή και ευγνωμοσύνη για τον ρόλο τους και πάνω από όλα για την ανιδιοτελή προσφορά τους.

 

 

2.03. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Θρακική Εστία Ν. Σερρών διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό της από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, με ανώτατο όργανο την γενική συνέλευση των μελών της.

Οι διατελέσαντες πρόεδροι είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1922 ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
     1975 - 26.04.79 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ
26.04.79 – 27.02.81 1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ
27.02.81 – 16.02.83  2ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ
16.02.83 – 24.11.85 3ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ
24.11.85 – 20.03.88 4ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ
20.03.88 – 20.03.90 5ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
20.03.90 – 14.04.92 6ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
15.04.92 - 01.05.94  7ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
01.05.94 - 18.04.95 8ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΚΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
18.04.95 – 09.05.96 9ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
09.05.96 – 16.05.98 10ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
16.05.98 - 31.05.00 11ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
31.05.00 - 22.05.02 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
22.05.02 - 17.05.04 13ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
17.05.04 - 15.05.06 14ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
15.05.06 - 17.11.08 15ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
17.11.08 - 29.11.10 16ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
29.11.10 - 17ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιτζίδης και Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της γενικής συνέλευσης ορίσθηκαν επίτιμοι πρόεδροι. Δυστυχώς τον Ιούνιο του 2004 ο αγαπητός σε όλους Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου απεβίωσε. Το δεύτερο μεγάλο πλήγμα επήλθε στις 14/3/2010 ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε και ο ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος και ευεργέτης μας Χαράλαμπος Μπιτζίδης.

 

Το παρών διοικητικό συμβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 29ης Νοεμβρίου 2010, και η θητεία του λήγει τον Νοέμβριο του 2012 και έχει ως εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΝΣΑΡΛΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΦΑΝΗ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΣΙΤΖΗ ΖΩΗ

ΤΑΜΙΑΣ

ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΔΡΑΜΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

 

Ακολουθεί το οργανόγραμμα του Συλλόγου

 

 

 

2.05 ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Η έδρα του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό είναι η πόλη των Σερρών.

Από την επανασύσταση του,1975,είναι εγκατεστημένος στην οδό

 

ΟΜΗΡΩΝ 9 / 62121 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλ.& fax 23210 63808

e-mail: thra-est@otenet.gr

 

Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας

AΝΘΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - Πρόεδρος

Τηλ. 2321075364 (γραφείο) & 2321020216 (οικία)

Fax 2321066000 - Κινητό 69443901833

e-mail: anthi@stimon.gr

 

 

Και φιλοξενείται σε χώρο που του παρέχεται δωρεάν από τον επίτιμο πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Μπιτζίδη.

Αποτελείται από

1) τον χώρο υποδοχής (ισόγειο)

2) την αίθουσα διδασκαλίας (ημιυπόγειο)

3) τα γραφεία (ημιυπόγειο)

4) την Ιματιοθήκη (ημιυπόγειο)

5) την έκθεση κειμηλίων (ημιυπόγειο) 

 
   

 

2.06.  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού μας και όχι μόνον, προβλέπονται τα κάτωθι:

1) Η κοινωνική επαφή και επικοινωνία των Θρακών και των φίλων που απαρτίζουν τον σύλλογο και όχι μόνον.

2) Η διατήρηση και διάδοση των θρακικών εθίμων και παραδόσεων, η συλλογή λαογραφικών στοιχείων, κειμηλίων, φωτογραφικού υλικού, διδασκαλία χορών, τραγουδιών κ.λ.π.

3) Μελέτη και προβολή Εθνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών προβλημάτων.

4) Σε καμία περίπτωση δεν δηλώνουμε αντίθετοι, σε κάθε τι υγιές και νεωτεριστικό στοιχείο που αποβλέπει στην κοινωνική εξέλιξη και πρόοδο.

5) Να υπηρετούμε με συνέπεια την παράδοση και τον πολιτισμό, σεβόμενοι την ιστορία και το έργο των υπολοίπων πολιτιστικών συλλόγων, εφαρμόζοντας τις αρχές του αυτοσεβασμού και τους κανόνες δεοντολογίας.

6) Να κατευθύνουμε τους νέους μας να έχουν την δυνατότητα να προχωρούν προς το μέλλον ασπαζόμενοι τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις, χωρίς όμως να ξεκόβουν από τις ρίζες τους, αντλώντας φως από το παρελθόν για να φωτίζουν το παρών και το μέλλον τους και να νιώθουν και να βιώνουν από γενιά σε γενιά την καταγωγή τους.

7) Συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης μας, της ευρύτερης περιοχής, πανελλαδικά καθώς και στο εξωτερικό.

8) Σεβασμό στο τρίπτυχο  ΜΟΥΣΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ-ΦΟΡΕΣΙΑ καθώς και στο δίπτυχο ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

9) Όπως οι περισσότεροι σύλλογοι έτσι και οδικός μας, με την άρτια οργάνωση του, παρακολουθεί τις εξελίξεις των κοινωνικών αναγκών και συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπισή  τους.

10) Στις σύγχρονες εποχές, ο ρόλος μας είναι στο να συμβάλλουμε και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων, όπως αυτά της κρίσης των αξιών, των ναρκωτικών κ.λ.π.

11)  Να ήμαστε ζωντανός δίαυλος επικοινωνίας στις τοπικές μας κοινωνίες σχετικά με την παράδοση και τον πολιτισμό.

12) Φροντίζουμε για τις αξίες και τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και ταυτότητα να μην ξεθωριάσουν και καταστούν βορρά στη  πολυπολιτισμική χοάνη  για να έχει τη δυνατότητα η νέα γενιά να γνωρίζει τις ρίζες της για να μην επαληθευθεί η ρήση "Λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, χάνουν την περπατησιά τους στο δρόμο για το μέλλον"

 

 

2.07 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας είναι ποικιλόμορφες και παρουσιάζουν μία ξεχωριστή δυναμική. Για κάθε μας εκδήλωση, προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε.

Στην τελευταία τριετία, από στοιχεία που έχουμε καταγράψει και έχουμε επεξεργαστεί, διαπιστώνεται  ότι ανά μήνα κατά μέσω όρο έχουμε συντελεστή εκδηλώσεων 3,5. Είναι ένας αριθμός αρκετά σημαντικός αν λάβει κάποιος υπ΄όψη του τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι, όπως συμμετοχή των χορευτών που στην πλειοψηφία τους είναι μαθητές και φοιτητές, οικονομικά θέματα, αίθουσες κ.λ.π

 • Τολμούμε με υπερηφάνεια να δηλώσουμε ότι τα χορευτικά μας τμήματα,διαφόρων ηλικιών, 17 τον αριθμό, με 350 χορευτές και χορεύτριες, έχουν δώσει μία σειρά από πετυχημένες χορευτικές παραστάσεις,παρουσιάζοντας χορούς της Θράκης στον Ελλαδικό χώρο και στο Εξωτερικό χορούς της Θράκης αλλά και Μακεδονίας αφήνοντας κάθε φορά άριστες εντυπώσεις,καθιστάμενος άξιος πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα τα χορευτικά μας έχουν δώσει παραστάσεις σε πόλεις της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Αττικής, στην Κέρκυρα, στην Λευκάδα,στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε χορευτικά φεστιβάλ πασίγνωστα στο εξωτερικό. Έχει ταξιδέψει μεταφέροντας την Ελληνική σημαία σε φεστιβάλ της Ιταλίας,Γαλλίας. Γερμανίας,Βουλγαρίας, Αυστρίας, Γιουγκοσλαβίας, Κύπρου, Ουγγαρίας, Σαρδηνίας, Κορσικής, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ελβετίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας.

 • Η νεανική μας χορωδία, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002, με εμφανίσεις στην Γερμανία,όπου έδωσε την δυνατότητα στους ξενιτεμένους μας να ζήσουν στιγμές νόστου και να θυμηθούν τις ρίζες τους Στον Ελλαδικό χώρο πραγματοποίησε αρκετές εμφανίσεις και απέσπασε τα ευμενή σχόλια και χειροκροτήματα του κοινού. H χορωδία ενηλίκων που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1999 αποτελείται από 50 περίπου μέλη και έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις τόσο στην πόλη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 • Η ιματιοθήκη μας περιλαμβάνει 300 περίπου φορεσιές, ανδρικές, γυναικείες, παιδικές, από διάφορες περιοχές της Ανατολικής Θράκης (Κεσάνης, Μακράς Γέφυρας, Ζαλουφιού, Χρυσοχωράφων), Βόρειας Θράκης (περιοχή Καβακλί) και Δυτικής δηλ. Ελληνικής Θράκης (περιοχή Μεταξάδων, Καρωτής, Διδυμοτείχου, Σουφλίου) και Μακεδονίας (περιοχής Επισκοπής και Βεργίνας και Σερρών). Ένα μέρος από αυτές είναι αυθεντικές και οι υπόλοιπες πιστά αντίγραφα.

 • Η Βιβλιοθήκη μας, δημιουργήθηκε το 1998 και απαριθμεί 700 βιβλία, ιστορικά (Θράκη-Μικρά Ασία-Πόντο-Μακεδονία) λογοτεχνικά, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, παιδικά, εγκυκλοπαίδειες και καταβάλλονται προσπάθειες για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της. Τα μέλη, οι φίλοι και τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων δανείζονται συνεχώς διάφορα βιβλία.

 • Εκδηλώσεις, όπως βραβεύσεις μαθητών που περνούν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας, και για φοιτητές  που παίρνουν το πτυχίο τους.

 • Ομιλίες με διάφορα θέματα, ιστορικά, κοινωνικά, υγιεινής, παρουσιάσεις βιβλίων

 • Κοπή βασιλόπιτας, αποκριάτικος χορός

 • Αναβίωση εθίμων,  Αποκριάτικα, Πασχαλινά, Κλύδωνας, Βαρβάρα, Αρτοκλασίες, έθιμα δωδεκαημέρου Χριστουγέννων κ.λ.π.

 • Εκδηλώσεις με την παρουσίαση Θρακιώτικων γεύσεων και συνταγών

 • Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο για ήθη και έθιμα της Θράκης

 • Εκθέσεις φωτογραφίας, κειμηλίων ( ο σύλλογος διαθέτει πάρα πολλά αντικείμενα που το κάθε κομμάτι έχει την δική του ιστορία, όπως νυφικά φορέματα, νυφιάτικα και γαμπριάτικα εσώρουχα, κεντήματα, προσωπικά αντικείμενα, διαθήκες, προικοσύμφωνα, οικοδομικές άδειες, κλπ) που πραγματοποιούνται σε διάφορα σχολεία της πόλης μας και σε δημόσιους εκθεσιακούς χώρους.

 • Επισκέψεις με χορευτικά και χορωδία σε γηροκομεία, άσυλα, άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • Τράπεζα αίματος, ακόμη ένα κοινωνικό προφίλ του συλλόγου μας.

 • Τα στοιχεία που κυριαρχούν στο σύνολο των εκδηλώσεων μας είναι η πειθαρχία, η αυθεντικότητα, η υψηλή ποιότητα και ήμαστε αμείλικτοι σε όσους επιδιώκουν χάριν του θεάματος να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, την αυθεντικότητα και να χαλκεύουν την ιστορία και την παράδοση.

Και τέλος, η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο,χάρις στην ιστοσελίδα της με διεύθυνση www.thrakiki.gr , η οποία δέχεται καθημερινώς περισσότερες από 40 επισκέψεις και για της οποίας τον σχεδιασμό και στήσιμο (αφιλοκερδώς) είναι υπεύθυνος το μέλος μας κ. Αθανασιάδης Αθανάσιος. Για το περιεχόμενο της και για το στήσιμό της έχει αποσπάσει βραβεία και είναι επιλεγμένος δικτυακός τόπος από τα Portal Pathfinder και Thelo.

Οι δραστηριότητες μας, το ήθος μας, η αυστηρότητά μας, και προπαντός η συνέπεια μας, μας έχουν καθιερώσει  σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο πανελλαδικό καθώς και στο εξωτερικό. Η συνεργασία μας, η κοινωνική μας προσφορά, οι γνώσεις μας, μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε άψογη συνεργασία με το σύνολο των συλλόγων της περιοχής, τους κοινωνικούς φορείς και οι τοπικές αρχές στο σύνολό τους να αναγνωρίζουν και να επιβεβαιώνουν  το έργο μας, πολιτιστικό και κοινωνικό.

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων (ΠΟΘΣ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων (ΟΠΣΕ), του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C.I.O.F.F και της ΔΟΛΤ- IOV in operational relations with UNESCO

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

 

Ακούγοντας τις προάλλες έναν φίλο ταξιδιωτικό πράκτορα να μου περιγράφει με καμάρι τα πακέτα προσφορών για τις εκδρομές στην Ευρώπη, χαμογέλασα ασυναίσθητα. Πάντα πίστευα πως ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις έναν ξένο τόπο δεν έχει να κάνει τόσο – ή μόνο – με τα αξιοθέατα που αντικρίζεις πίσω από το τζάμι του λεωφορείου, όσο με εκείνα τα στοιχεία του πολιτισμού που δε χωράνε στα τουριστικά πακέτα, τη γλώσσα, τις γνωριμίες, τα αυθεντικά φαγητά, τη φιλοξενία, τα γλέντια, την οργάνωση της καθημερινής ζωής. Δεν θα ξεχάσω την έκπληξη του όταν του είπα πως τα βιώνω όλα αυτά σε κάθε μου ταξίδι με τη ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ..

Το ίδιο αυθόρμητα χαμογέλασα όταν πριν από μήνες με ρωτούσε στο σχολείο μια αγχωμένη μητέρα αν πρέπει το παιδί της να εγκαταλείψει τις άλλες του δραστηριότητες  και να αφοσιωθεί στο διάβασμα. Έμεινε αποσβολωμένη όταν της μίλησα για μια μεγάλη συντροφιά παιδιών στα Σέρρας, που αριστεύουν στο σχολείο και διαπρέπουν στα Πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα, χορεύουν, τραγουδούν, ταξιδεύουν. (Μήπως άραγε γι αυτό διαπρέπουν ?)

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τη ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ίσως γιατί είναι δύσκολο να ντύσει με λέξεις, εικόνες, ήχους και συναισθήματα. Θα έλεγα ότι μοιάζει με ένα πολύχρωμο αυτοκίνητο που ταξιδεύει από τις κερασιές της Τσεχίας, στα ακρογιάλια της Σαρδηνίας, σκαρφαλώνει στις Άλπεις, χώνεται στους αμπελώνες της Γαλλίας, σεργιανάει στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, στη Βενετία,  στην Ελλάδα και ολοένα σχεδιάζει καινούργιες διαδρομές. Ο,τι έχω κρατήσει μέσα μου από τις εμπειρίες πού έχω μοιραστεί μαζί τους( δυστυχώς περιστασιακά, μια και δεν ζω στα Σέρρας), είναι ο ήχος  του κλαρίνου, της γκάιντας και του λαού της, τα ζωηρά βήματα του τσέστου και του μαντηλάτου, αρώματα και μνήμες από αλύτρωτες και αλησμόνητες πατρίδες. Είναι η επιμονή στη λεπτομέρεια στις πρόβες, η αγωνία πριν την παράσταση, τα βλέμματα και τα χέρια που σφίγγουν, το λυτρωτικό χειροκρότημα, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές. Είναι τα τοπία και τα χρώματα από ξένους τόπους, οι φίλοι μας σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης, τα  κοινά μας γλέντια, οι αποχαιρετισμοί. Είναι η τάξη και η οργάνωση, η εμπειρία, και ο ενθουσιασμός μαζί. Είναι πάνω από όλα η αίσθηση της ομάδας, η συντροφικότητα που τόσο την έχουμε ανάγκη στη μοναχική εποχή μας, η χαρά να συμμετέχεις μαζί με άλλους σε έναν κοινό σκοπό. Και φαντάζομαι πόσο σημαντικά είναι τα βιώματα αυτά για τα παιδιά που στελεχώνουν τις ομάδες του Συλλόγου, σε καιρούς που η εφηβεία τους στριμώχνεται όλο και περισσότερο στις αίθουσες των φροντιστηρίων και ταυτίζεται με το άγχος των εξετάσεων. 

Με συνόδευε όμως πάντοτε μια μόνιμη απορία. Τι να ναι άραγε αυτό που σπρώχνει επιτυχημένους επαγγελματίες, υπαλλήλους και φοιτητές αντί να απολαμβάνουν όπως οι συνάδελφοί τους την ασφάλεια του καναπέ και την ηρεμία των οικογενειακών διακοπών, να ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να στήνουν χορευτικά, χορωδίες και εκδηλώσεις, να ξεπερνάνε με το πείσμα τους ανυπέρβλητα οικονομικά και οργανωτικά εμπόδια, να αναλαμβάνουν κάθε καλοκαίρι την ευθύνη να συνοδεύουν σαράντα εφήβους σε διεθνή ταξίδια ?

Θυμάμαι όταν κάποτε είχα κάνει την ίδια ερώτηση στο Λευτέρη Χατζόπουλο τον πρόεδρο, στην  αρχή αναστέναξε, έπειτα χαμογέλασε και μου είπε "δεν ξέρω, όσο αντέχουμε…"

Εγώ όμως νομίζω πως ξέρω. Είναι αυτή η γοητευτική τρέλα που χαρακτηρίζει τους τελευταίους ρομαντικούς που παλεύουν ολομόναχοι να μας αποδείξουν πόσο μεγάλη αξία ‘έχει να προσφέρεις χωρίς να ζητάς ανταμοιβή.

Μου πήρε ωστόσο καιρό να καταλάβω από πού αντλούν αυτή τη δύναμη. Πως γεμίζουν τόσα χρόνια τις μπαταρίες τους ο Λευτέρης, η σύζυγός του η Σούλα, η Ανθή και τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ώσπου πρόσεξα τα μάτια των παιδιών μετά από κάθε εκδήλωση και  είδα στο βλέμμα τους μαζί με την κούραση μιαν απέραντη ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη. Τότε κατάλαβα. Και ένοιωσα διπλά τυχερός που  τύχη  καλή με έφερε στη συντροφιά τους. Μόνο που ώρες – ώρες σκέφτομαι τι καλά που θαταν σε μια εποχή που όλοι αποσύρονται και ιδιωτεύουν να χαμε κι άλλους τέτοιους γοητευτικούς τρελούς.

 

Γιάννης Μαριούλας

Καθηγητής Φιλόλογος

 
 
 

Επεξεργασία- παρουσίαση κειμένων

Ελευθέριος Θ.Χατζόπουλος