Αρχείο μηνός Ιουνίου 2018

mms 다운로드 중

나는 메시지에 대 한 제한이 조금 높은, 그래서 만약 내가 MMS 메시지를 다운로드 하는 데 문제가 있어, 내가 그들을 낮게 해야 그래서 내가 함께 계속 적습니다. 이것은 당신이 바꿀 수 있다고 생각 하거나, 다음 단계로 이동 오래 된 메시지를 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο

mms 다운로드 실패

HTC 하나 M8에 textsecure 베타를 사용 하 여 여전히 점점 메시지가 다른 단말기에서 MMS를 받는 동안 실패 했습니다. @ 5boro I이 wifi 없이 mm을 받고 보내려고 애썼고 그것은 아직도 실패 했다. 감사합니다!!! 그것은 확실히이 문제를 일으키는 T-모바일 설정입니다. 둘 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο