Εκπ. παιχνίδια και προσομοιώσεις

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως και οι προσομοιώσεις, είναι φτιαγμένα με το GameMaker 6 ή 7.0 pro και Macromedia
Flash MX.


Το πρόγραμμα GameMaker μπορείτε να το βρείτε στην καρτέλα "Εκπ/κό λογισμικό"

Άλλα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
MS Word, Internet Explorer, Corel DRAW, SYSTRAN, MUSIKMATCH jukebox, Paint Shop pro7, MS Paint, animation shop 3,Corel Draw9, Ulead GIF Animator 5