Αποτελέσματα

1η Κατηγορία: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία
2η Κατηγορία: Γυμνάσια
3η Κατηγορία: Γενικά Λύκεια ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ
4η Κατηγορία: Υποστηρικτές δομές εκπαίδευσης, Διοικητικές Μονάδες Διευθύνσεων Εκπ/σης και Περιφερειακών Διευθύνσεων
5η Κατηγορία: Προσωπικοί – Ομαδικοί Ιστότοποι εκπαιδευτικών
 
 
 


 
1η Κατηγορία: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία

 
2η Κατηγορία: Γυμνάσια

 
3η Κατηγορία: Γενικά Λύκεια ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ

 
4η Κατηγορία: Υποστηρικτές δομές εκπαίδευσης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΣΝ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΔΔΥ, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Πολιτιστικών Θεμάτων), Διοικητικές Μονάδες Διευθύνσεων Εκπ/σης και Περιφερειακών Διευθύνσεων

 
5η Κατηγορία: Προσωπικοί – Ομαδικοί Ιστότοποι εκπαιδευτικών

Comments are closed.