Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

Διδακτικά πακέτα (Βιβλία PDF) Γ' ΓΕΛ (Δ' ΕΣΠ)     εδώ

Βιβλίο μαθητή   |    Οδηγίες Μελέτης   |   Διορθώσεις του βιβλίου Οδηγίες Μελέτης  

Εξεταστέα ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων (2017)   ΦΕΚ

 

Τυπολόγιο Γλώσσας

Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Οδηγίες Μελέτης  1.8   2.4   3.6

Χρήσιμες παρατηρήσεις για την εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ   Περισσότερα

Χρήσιμες υποδείξεις για τις λύσεις των ασκήσεων   Περισσότερα

95 επιπλέον ασκήσεις   |   Λύσεις των ασκήσεων   |   Αρχεία psc

Επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας (Κεφ. 2,3,7,8,9)  |    Ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις    |    Αρχεία psc

Επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας (ανάπτυξης, σωστού/λάθους)  (Κεφ. 2,3,7,8,9)

 

 

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

On line tests (ερωτήσεις σωστού/λάθους, πολλαπλής επιλογής)   Τεστ 1   Τεστ 2   

(μόνο για τους μαθητές μου / απαιτείται κωδικός εισόδου)

Ασκήσεις ανακεφαλαίωσης

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ω Ν    Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν

Για να εμφανίζονται οι λύσεις/υποδείξεις, αποθηκεύστε το αρχείο στον Η/Υ σας και ανοίξτε το με Acrobat Reader.

Λύσεις των θεμάτων (ενδεικτικά):  http://www.kelafas.gr/2016.html     http://www.epil.gr/themata/themata.htm     

  

  Γλωσσομάθεια (Πρόγραμμα εκτέλεσης ψευδοκώδικα του μαθήματος)

    Πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων winrar Free Download