Βιβλίο Μαθητή

   

 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέρος Α΄ Αριθμητική-Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1, Οι φυσικοί αριθμοί

Μέρος Β΄ Γεωμετρία, Κεφάλαιο 1, Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2014). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 1 (Έκδοση 1.0)

Μέρος Α΄, Αριθμητική - Άλγεβρα, Κεφάλαιο 2, Κλάσματα

Μέρος Α΄, Αριθμητική - Άλγεβρα, Κεφάλαιο 2, Δεκαδικοί Αριθμοί

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2014). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 2 (Έκδοση 2.0) 

Μέρος Α΄, Αριθμητική - Άλγεβρα, Κεφάλαιο 4, Εξισώσεις και προβλήματα

Μέρος Α΄, Αριθμητική - Άλγεβρα, Κεφάλαιο 5, Ποσοστά

Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2014). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 3, (Έκδοση 1.0)

Μέρος Β΄, Γεωμετρία, Κεφάλαιο 2, Συμμετρία

Μέρος Β΄, Γεωμετρία, Κεφάλαιο 3, Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2015). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 4, (Έκδοση 1.0)

Μέρος Α΄, Άλγεβρα, Κεφάλαιο 7, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2015). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 5, (Έκδοση 2.0)

Μέρος Α΄, Άλγεβρα, Κεφάλαιο 7, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Α.7.8. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό, Α.7.9. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2015). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 6, (Έκδοση 2.0)

 

Προβλήματα ποσοστών (μεθοδολογία)

Θέματα θεωρίας (επανάληψη)

Τετράδιο επανάληψης

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων   Πηγή: Καραγιάννης Ι. (2015), Θέματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίου σχολικού έτους 2013-2014